Baggrunden for Autismepiloten

Baggrund for Autismepilotuddannelserne

Autismepiloten er udviklet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Region Midtjylland og Hinnerup Kollegiet (nu en del af Specialområde Autisme).

Uddannelsen udspringer af et behov for opkvalificering og vidensbasering af indsatsen til særligt voksne på autismespektret. Med ambitionen om at gøre en forskel i praksis, var det hurtigt klart for os, at uddannelsen måtte have lige dele fokus på undervisning og implementering. 

I 2010 bød vi de første deltagere velkommen på Autismepiloten, og siden har vi haft mere end xx hold, og udstedt mere end xx Autismepilot uddannelsesbeviser.

Frøet til uddannelsen blev for alvor sået i 2008 under et besøg hos den amerikanske psykolog John Thomas, som via sin organisation, Autism Society, har udviklet en medarbejderuddannelse med fokus på netop implementering. Besøget resulterede i et tæt samspil omkring udvikling af en dansk basisuddannelse.

Autismepiloten består af fire uafhængige uddannelser:

 • Autismepilot er målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske voksne
 • Autismepilot Skole er målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske børn og unge i skoleregi
 • Autismepilot+ er en overbygning på Autismepilot, der sætter fokus på f.eks. komorbide lidelser såsom angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og udviklingshæmning
 • Autismepilot Voksenpsykiatri er målrettet medarbejdere i voksenpsykiatrien, der samarbejder med patienter med autisme på sengeafsnit eller ambulant

Målgruppe:

Autismepilotuddannelserne er for dig, der:

 • Samarbejder med autistiske mennesker
 • Arbejder som f.eks. lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, sosu-assistent, læge
 • Stræber efter ny viden og søger nye indsigter
 • Ønsker at løfte din karriere og som samtidigt gerne vil udfordre dig selv professionelt og som person

Autismepilot
– er for dig der samarbejder med autistiske voksne på et bo- eller beskæftigelsestilbud.

Autismepilot+
– er for dig, der allerede har Autismepiloten, men som gerne vil vide mere – om f.eks. de tilstande eller psykiatriske diagnoser, der ofte kan være til stede, når man har autisme – såsom spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, angst, rusmiddelproblematikker og udviklingshæmning.

Autismepilot Voksenpsykiatri
– er for dig, der arbejder i voksenpsykiatrien – på et sengeafsnit eller i et ambulatorie. Fokus er på diagnosekriterier og diagnostik, differentialdiagnostik og komorbiditet – herunder behandling tilpasset til målgruppen.

Autismepilot Skole
– er for dig, der arbejder i folkeskolen, SFO’en eller på specialskole med elever, der har autisme.

Autismepiloten er en kompetenceudviklende uddannelse med:

 • Udgangspunkt i den nyeste, forskningsbaserede viden
 • Undervisere med masser af praksiserfaring
 • Praksisopgaver i din hverdag
 • Konkret feedback fra underviseren
 • Fokus på nysgerrighed, refleksion og motivation

Derudover har Landsforeningen Autismes formand Heidi Thamestrup til undervisningsministeren anbefalet en tilpasset Autismepilot, som et bud på en måde at arbejde med inklusion:

”Der findes en internationalt udarbejdet og anerkendt metode hvormed man kan tilegne sig viden om autisme alt imens man passer sit arbejde og på den måde, kan afprøve den erhvervede viden i praksis. Desværre har man endnu ikke prioriteret, at få Autismepiloten (metoden, red.) tilpasset til skoleområdet, men det kan kun være et spørgsmål om tid, da der simpelthen ikke er alternativer.”

Det får du – blandt meget andet – ud af uddannelsen:

Autismepilot og Autismepilot Skole giver dig et solidt grundlag af kompetencer indenfor:

 • Solid autismeviden baseret på forskning og praksiserfaring
 • Strukturerede, kognitive redskaber og metoder til at genkende autisme og se, hvad der rent adfærdsmæssigt er udtryk for autisme og hvad der ikke er
 • Redskaber og viden til at arbejde ud fra det, der motiverer det enkelte menneske
 • Masser af praksiseksempler og indefra-perspektiver
 • Redskaber til at blive dygtig til at dokumentere og fagligt begrunde din pædagogiske indsats
 • Metoder og redskaber du kan bruge indenfor den strukturerede specialpædagogik og kognitive metoder

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Autismepilot og Autismepilot Skole strækker sig over ca. 12 måneder og består af 7 grundmoduler samt syv dertilhørende implementeringsmoduler. Det forventede tidsforbrug er ca. 85 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt- skriftlig og personlig feedback fra vores undervisere.

Autismepilot+ er en overbygning til autismepiloten. Uddannelsen har særligt fokus på “plusperspektivet” – når autismen ikke står alene. Autismepilot+ giver dig et solidt grundlag af kompetencer indenfor:

 • Komorbiditet – såsom angst, OCD, depression, spiseforstyrrelse m.m.
 • Ny forskningsbaseret viden om autisme
 • Mentalisering, medborgerskab, magt og afmagt i pædagogisk praksis
 • Redskaber til at understøtte det autistiske menneske i at være aktiv part i eget liv
 • Refleksion over svære dilemmaer – såsom selvbestemmelse og omsorgspligt

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Autismepilot+ strækker sig over ca. 10 måneder og består af to grundmoduler, to valg samt et afsluttende modul. Det forventede tidsforbrug er ca. 70 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt- skriftlig og personlig feedback fra vores undervisere.

Autismepilot Voksenpsykiatri giver dig et solidt grundlag af viden indenfor:

 • Teorier om autisme
 • Diagnosekriterier og diagnostik
 • Differentialdiagnostik og komorbiditet – herunder behandling tilpasset målgruppen
 • Sent diagnosticerede mennesker med autisme og konsekvenserne heraf
 • Camouflering

Hvor lang varer uddannelsen?
Autismepilot Voksenpsykiatri strækker sig over ca. 3 måneder og består af tre moduler fordelt over fire dage. Det forventede tidsforbrug er ca. 60 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver samt- skriftlig og personlig feedback fra vores undervisere.

Hvad koster det?
– Autismepilotuddannelsen: 15.000,- pr. person
– Autismepilotuddannelsen på skoleområdet: 15.000,- pr. person
– Autismepilot+: 15.000,- pr. person
– Psykiatripilot: 9.000,- pr. person

Prisen er inkl. feedback, undervisningsmateriale og forplejning på undervisningsmodulerne.

Skræddersyede kurser og temadage
Vi tilbyder også skræddersyede kurser og temadage – f.eks. som uddannelse til medarbejdere på bosteder, beskæftigelsestilbud, jobcentre, myndighedsafdelinger, skoler eller videregående uddannelser.

Læs mere om temadage

Supervision, rådgivning og udredning
Vores konsulentafdeling, Autismefokus, udbyder også vejledning og rådgivning til kommuner, regioner, private opholdssteder og virksomheder. Ydelserne leveres i overensstemmelse med Serviceloven. 

Læs mere om supervision, rådgivning og udredning

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld