LA2 Kursus

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 13/11, 14/11 og 27/11 2022

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

  • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
  • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
  • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
  • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
  • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Startdato: 13/11/2023
Tidspunkt: 9:00 -15:30
Sted: Samsøvej 33, Hinnerup
Pris: 3080 kr. eksl. moms

Stil spørgsmål