Autisme og skolevægring – Forstå den autistiske elev

image_pdfimage_print

Vi afholder temadag om autisme og skolevægring d. 4/2 2022 – ønsker du at deltage, så klik her.

Temadagens indhold:

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for autistiske elever. Det kan ske, når vi mangler viden om autistiske elevers anderledes måde at være i verden på ift. tænkning, oplevelse og sansning – og det kan føre til skolevægring.

Stadigt flere børn i skolen har skolevægring, og en stor del af disse børn har også en autismediagnose. Det er derfor en aktuel problematik, som optager mange fagpersoner, som arbejder inden for skoleområdet.

På temadagen kommer vi ind på disse emner:
  • Hvad er skolevægring og hvorfor er det relevant at beskæftige sig med?
  • Hvilke udfordringer kan et barn/en ung med autisme have, og hvordan kan det medføre skolevægring?
  • Hvilken betydning har angst og hvordan kommer angsten til udtryk?
  • Hvordan kan man hjælpe et barn med skolevægring? Eksempler og pointer fra praksis.
Hvem er temadagen for?

Fagprofessionelle (lærere og pædagoger), som arbejder med eller har interesse for området

Hvad får du ud af temadagen?

Du får et indblik i den kompleksitet, som ofte er på spil, når et barn rammes af skolevægring. Du får samtidig forståelse for, hvorfor autistiske børn kan være udfordret i forhold til at have en stabil skolegang. Gennem en række konkrete eksempler bliver du præsenteret for pointer, som du som fagprofessionel skal være opmærksom på i indsatsen for at møde det autistiske barn bedst muligt. 

Form:

Temadagen bliver en vekselvirkning mellem oplæg og refleksionsøvelser i små grupper.

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Eller klik her for at se de kurser, vi aktuelt har i kalenderen.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os