Beskrivelse og indhold grundlæggende autismeforståelse – skole

Forstå den autistiske elev: Grundlæggende autismeforståelse på skoleområdet

Indhold

Tidsramme:
Temadagen varer 6.5 timer

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for nogle autistiske elever. Det kan ske, når vi mangler viden om autistiske elevers anderledes måde at være i verden på ift. tænkning, oplevelse og sansning.
Denne viden er vigtig, når man skal forstå måden hvorpå, eleverne kommunikerer og indgår i sociale sammenhænge, hvilket en skoledag er fyldt af.

Temaer:

  • Triaden og diagnosekriterier: Hvad er autisme?
  • Autisme og kognitivt niveau
  • Forklaringsmodeller: Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd? Motivation og ressourcer
  • Sociale kontekster

Hvem er oplægget for?

Fagprofessionelle medarbejdere på skoleområdet. Forudsætter ikke forudgående viden om autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får viden om, hvad er autisme er. Du bliver klædt på til at forstå den adfærd, som du møder i hverdagen i skolen. Du får et indblik i, hvordan motivation og ressourcer er afgørende i det pædagogiske arbejde. Du får et indblik i, hvordan børn og unge med autisme orienterer sig anderledes i sociale kontekster

Form:

Oplægget er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppesnak og praktiske øvelser, så du får sat dagens nye viden sat i spil.    

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os