Beskrivelse og indhold grundlæggende autismeforståelse – skole

Forstå den autistiske elev: Grundlæggende autismeforståelse på skoleområdet – kort fortalt

Indhold

Tidsramme:
oplægget varer 2 timer

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for nogle autistiske elever. Det kan ske, når vi mangler viden om autistiske elevers anderledes måde at være i verden på ift. tænkning, oplevelse og sansning.
Denne viden er vigtig, når man skal forstå måden hvorpå, eleverne kommunikerer og indgår i sociale sammenhænge, hvilket en skoledag er fyldt af.

Temaer:

Kort om autisme og forklaringsmodeller, der kan give et indblik i, hvad vi skal vide noget om, for at forstå autistisk adfærd.

Hvem er oplægget for?

Fagprofessionelle medarbejdere på skoleområdet.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får en kort introduktion til, hvad autisme er og til de forklaringsmodeller, som vi kan bruge til at forklare den adfærd, du kan møde hos autistiske elever.

Form:

Oplægget er tilrettelagt, så du i den første del af oplægget får en kort teoretisk introduktion til autisme og forklaringsmodeller. Derefter arbejder vi i workshops ud fra den nye viden.   

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os