Udredning af autisme hos voksne

image_pdfimage_print
Temadagens indhold:

På denne temadag sætter vi fokus på konkrete redskaber og fremgangsmåder til udredning af autisme. Emnerne er blandt andre:

  • Screeningsredskaber
  • ”Golden standard” for diagnostik
  • Guidelines
  • Videointerview med dr. Cathrine Lord
  • Elementer i udredningen
  • Udredning af komorbiditet
  • Redskaber mhp. behandlingstilrettelæggelse

NB: temadagen udgør et separat tillæg til temadagen “Psykiatri og autisme- Autisme hos voksne”.

Hvem er temadagen for?

Temadagen er målrettet fagpersoner (læger, sygeplejersker og psykologer) i psykiatrien, som har deltaget i temadagen: “Psykiatri og autisme – Autisme hos voksne”

Hvad får du ud af temadagen?

Temadagen klæder dig som fagperson i psykiatrien på til at kunne udvælge relevante screeningsredskaber, når der er mistanke om autisme hos en voksen patient. Du får viden om de enkelte elementer i udredningen samt viden om udredning af komorbiditet hos voksne med autisme. Undervisningen indeholder redskaber som kan anvendes i samarbejdet med voksne patienter med autisme og i tilrettelæggelse af behandling.

Form:

På temadagen veksler vi mellem oplæg fra oplægsholderne, drøftelser i plenum samt videoklip.

Tidsramme:

Temadagen varer 4 timer.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Eller klik her for at se de kurser, vi aktuelt har i kalenderen.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os