Udvikling og projekter

Udvikling og projekter

I Specialområde Autisme er vi konstant optaget af, hvordan vi skaber og videreudvikler de bedste tilbud til vores borgere. Her kan du få mere at vide om vores større projekter og udviklingstiltag:

I Specialområde Autisme er vi konstant optaget af, hvordan vi skaber og videreudvikler de bedste tilbud til vores borgere. Her kan du få mere at vide om vores større projekter og udviklingstiltag.

Virtual Reality til social træning
Seks personer fra fem af vores bo- og beskæftigelsestilbud er fra oktober 2019 og otte uger frem en del af et projekt, som skal undersøge effekten af at benytte virtual reality (VR) til social træning og eksponering ift. angst eller ængstelighed. VR giver mulighed for at […]

Share-plan

SharePlan – en fælles, mobil it-platform
I Specialområde Autisme har vi gennem en årrække arbejdet med at samle forskellige it-værktøjer i én brugervenlig og mobil platform. Det har resulteret i det digitale arbejds- og støtteredskab, SharePlan […]

Spiseforstyrrelsesprojekt
Forskningsmæssigt er der identificeret et sammenfald mellem autisme og spiseforstyrrelser særligt hos piger og kvinder. Derfor gennemfører vi pt. et større projekt bestående af en litteraturgennemgang og en kvalitativ undersøgelse […]

Autisme og aldring
Afsluttet projekt: I perioden 2014-2017 deltog vi i et praksisbaseret forskningsprojekt med fire andre danske autismetilbud. I projektet er der indsamlet ny, praksisnær viden om autisme og aldring. Baggrund for […]

Fasemodellen – et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv
Fra vores egen praksis samt Socialstyrelsens undersøgelser ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være særligt udfordrende for unge med autisme. Derfor har vi udviklet en model, som vi kalder Fasemodellen […]

AT Home – et fleksibelt, mobilt og autismevenligt bokoncept
AT Home er et nytænkende koncept for autismevenlige boliger udarbejdet af Specialområde Autisme […]

Boostcamp er: Et højskolelignende tilbud med ophold på 9-12 dage målrettet normalt eller højt begavede autistiske unge, som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse […]

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os