Konsulentydelser

Supervision

image_pdfimage_print
Indledende overvejelser

Står du med en medarbejdergruppe, der efterspørger supervision?
Du er måske leder af en institution eller et botilbud, for børn/unge eller voksne med autisme, eller afdelingsleder i psykiatrien og overvejer, om supervision kunne være relevant for dine medarbejdere.

Overordnet om formen

Supervisionsforløb kan strikkes sammen på forskellige måder. Når du kontaktes af den ansvarlige supervisor, kan I lave aftaler om supervisionens omfang og hyppighed. Der kan være tale om planlagte forløb – f.eks. hver 4-6 uge, eller 4 supervisionsgange i alt, eller der kan være tale om enkeltstående supervisioner i kølvandet på voldsomme hændelser, hvor der inddrages elementer af debriefing og krisehåndtering.

Supervisionskontrakt

Der udarbejdes en supervisionskontrakt inden opstart af supervisionen. I supervisionskontrakten indgås aftaler mellem supervisor og leder/supervisanderne blandt andet omkring formål, læringsmål, ledelsesdeltagelse og fortrolighed. Formålet med en supervisionskontrakt er at gøre spillereglerne tydelige for alle, samt at sætte en fælles retning for forløbet.

Tilgang og metoder

Der findes forskellige tilgange og metoder til supervision. Supervisor er ansvarlig for valg af tilgang og metode, alt efter hvad opgaven kalder på, samt supervisors egen tilgang og stil.

Kort om supervision

Formålet med supervision er at understøtte faglig kvalitet og udvikling samt trivsel i arbejdet.
Supervision er en samtale eller en gruppeproces, der giver anledning til refleksion over egen praksis i samarbejdet med andre mennesker. Omdrejningspunktet i supervision er fælles udforskning af problemstillinger og forskellige perspektiver.
Supervision kan inspirere til nye perspektiver og alternative handlemuligheder, og kan give deltagerne mulighed for sammen at finde veje ud af fastlåste situationer og/eller fastlåste forståelser af andre menneskers problemer/støttebehov.

Indholdet i størstedelen af supervisioner kan deles ind i 3 hovedområder:

1. Sagen: fokus på problemstillingerne i en konkret sag.

2. Det personfaglige: fokus på supervisanden/gruppen og på problemstillinger vedr. arbejdsidentitet, og hvordan man som medarbejder kan komme i tvivl, blive ramt, eller nysgerrig på noget i samarbejdet med andre mennesker.

3. Organisationen: fokus på organisationen, fx samarbejdsudfordringer og arbejdsvilkår.

I langt de fleste supervisioner er der berøring med alle 3 hovedområder, og det vil højst sandsynligt også gælde den supervision, du får fra os. Når du kontakter os, kan vi sammen skræddersy et supervisionsforløb, der passer til dit/jeres behov og organisationen.


Hvis du vil gerne vide mere om de supervisionsforløb, vi kan tilbyde i Autismefokus, Specialområde Autisme, er du altid velkommen til at kontakte psykolog Kirsten Krabek Frantzen på mail kirsten.frantzen@ps.rm.dk eller på telefon 2465 9496 for en uforpligtende samtale om vores supervisionsforløb.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os