Udvikling og projekter

Spiseforstyrrelsesprojekt

image_pdfimage_print

Februar 2021

Autisme og spiseforstyrrelser

Forskningsmæssigt er der identificeret et sammenfald mellem autisme og spiseforstyrrelser særligt hos piger og kvinder. I Specialområde Autisme genkender vi dette og ser et behov for øget viden ift. både opsporing og indsats/behandling. Derfor gennemfører vi pt. et større projekt bestående af en litteraturgennemgang og en kvalitativ undersøgelse. Den kvalitative undersøgelse inkluderer interviews med kvinder med autisme og spiseforstyrrelse, pårørende og fagpersoner med særlig viden om målgruppen.

I projektet belyser vi disse spørgsmål:

  • Hvilken eksisterende viden findes om autisme og spiseforstyrrelser
  • Hvordan identificerer man denne målgruppe?
  • Hvilke problemstillinger er særlige for kvinder med autisme og spiseforstyrrelser?
Metodeudvikling

Det er vores mål, at vi på baggrund af viden fra projektet, kan arbejde videre med henblik på at belyse følgende spørgsmål i et efterfølgende metodeorienteret projekt:

  • Hvilke indsatser er særlige virksomme for målgruppen?
  • Hvordan kan indsatsen organiseres?

Projektet er landsdækkende, men udspringer fra vores botilbud, Dannebrogsgade i Viborg, hvor vi gennem de seneste syv år har arbejdet sammen med kvinder med netop denne kombination af diagnoser.

Næste skridt

Vi er i afslutningsfasen af dette projekt. Vi analyserer den indsamlede data og begynder så småt at skrive rapport og artikler. Disse vil være tilgængelige på Autismeplatform.dk når de afsluttes.

Vi sender en stor tak til alle der har deltaget og bidraget i projektet!

Få mere at vide

Du velkommen til at kontakte faglig udviklingschef, Freja Hamalainen Sirdorf på mail: Freja.Sirdorf@ps.rm.dk

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os