Udvikling og projekter

Fasemodellen

image_pdfimage_print

Fasemodellen tydeliggør min udvikling og hjælper mig med at fokusere på de aktuelle delmål. Jeg får tryghed og støtte til at kunne arbejde henimod at kunne bo i egen lejlighed.

Ung pige med Aspergers på botilbuddet Kildegade

Fra vores egen praksis samt Socialstyrelsens undersøgelser ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være særligt udfordrende for unge med autisme. Derfor har vi udviklet en model, der skal lette denne overgang. Vi kalder den Fasemodellen.

Formålet med Fasemodellen er at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte. Fasemodellen tager udgangspunkt i et borger- og ressourceperspektiv og har fokus på medborgerskab, øget selvbestemmelse, ansvar for eget liv og respekt for forskellighed.

Investering i fremtiden

Med Fasemodellen ønsker vi at forebygge, at de unge ender i mistrivsel og isolation fra samfundet i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Indsatsen i Fasemodellen er dermed en investering i den unges fremtid, hvor tanken er, at en højt specialiseret og fokuseret indsats i forbindelse med denne overgang kan ruste borgeren til at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser.

“Nu synes jeg jo bare det er endnu sejere, når jeg gør noget, for nu gør jeg det med autisme. Jeg ser ikke så skidt på det, som jeg gjorde dengang jeg flyttede ind. Der delte jeg det meget op mellem mig og autismen, at det var to forskellige dele. Og dét er det ikke længere. Det er rigtig rart, at det ikke er et eller andet dårligt jeg sådan skiller ud fra resten af mig, men at det bare er en del af mig og vi påvirker hinanden. Vi kan ikke skilles ad”

Fasemodellen er opbygget omkring et tæt og formelt samarbejde mellem region og kommune. Målet er at minimere de strukturelle udfordringer, der kan være forbundet med overgange i den offentlige sektor, og dermed sikre at den unge ikke falder mellem to stole.

Fasemodellen består af fire faser og tre overgange. Det er medarbejdernes opgave at minimere de vanskeligheder, der kan være forbundet med overgangene. Medarbejderne understøtter den unge i at udvikle sine ressourcer og kompetencer. Indsatsen er individuelt tilrettelagt, så er der ingen tjekliste for, hvilke færdigheder den unge skal lære i de forskellige faser.

Tre særlige indsatser

I Fasemodellen er der tre særlige indsatsområder, som alle modtager støtte i henholdsvis: Selvforståelse, Robusthed og Medborgerskab.

Målet er, at de unge ikke alene skal lære at håndtere de praktiske opgaver, som rengøring, madlavning og økonomi, men også være mentalt rustede til et liv i egen bolig samt til at håndtere livets små og store udfordringer.

Fem-årig evaluering

Fasemodellen er udviklet af Specialområde Autisme med input fra en lang række borgere med autisme, Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme.

Modellen er blevet fulgt og evalueret af Metodecentret over en fem-årig periode. Evalueringen er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at vi løbende får input og feedback, som vi benytter i det fortsatte arbejde med udvikling af Fasemodellen.

Resultatet af Fasemodellen kan findes her: 

Fasemodellen er implementeret på vores botilbud Kildegade i Horsens.
Læs mere om tilbuddet Kildegade

“Jeg er blevet klogere på mig selv og blevet klogere på, hvad jeg har behov for. Før havde jeg svært ved selv at sige, hvad jeg havde behov for. Og nu er vi der, hvor jeg godt kan sige: ”Okay, jeg har behov for at jeg bliver hjemme i morgen, for ellers så ved jeg, at så knækker jeg i overmorgen” (…) Så man kan sige, jeg er blevet rigtig god til selv at sætte ord på, hvad jeg selv har behov for (…) Og også i forhold til nogle sociale kompetencer, der har jeg jo også lært noget. Skrue lidt ned for forventningerne til sig selv, uden det skal lyde som om, man slacker (…) det er jo ikke fordi jeg har uanede mængder af energi, men jeg er blevet meget bedre til at forvalte det. Ikke, at det ikke stadigvæk går galt. Der er bare længere tid mellem det går galt (…) jeg har fået mere ro i mig selv. Jeg hviler meget mere i mig selv, og jeg er ikke bange for at være mig selv”

Næste skridt

Vi arbejder aktuelt på at konceptualisere Fasemodellen, så vi og andre kan benytte principperne i Fasemodellen på andre tilbud. Til dette arbejde benytter vi bl.a. de feedback notater, vi har modtaget fra den eksterne evaluering fra Metodecentret.

Få mere at vide

Har du spørgsmål eller kommentarer til Fasemodellen, er du velkommen til at kontakte faglig udviklingschef, Freja Hamalainen Sirdorf på Freja.Sirdorf@ps.rm.dk eller telefon 2361 7391.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os