Materiale målrettet fagprofessionelle

Hvordan kan du støtte autistiske voksne? Skab mening og forudsigelighed i hverdagen

image_pdfimage_print

Mening og forudsigelighed i det ændrede hverdagsliv

Hvordan hjælper vi bedst autistiske voksne i en tid, hvor forudsigelighed er en mangelvare, ændringer er daglige, kommunikationsstrømmen er overvældende og vigtigheden i at forstå det der kommunikeres, er stor?

Der er ingen tvivl om, at den autistiske hjerne er på overarbejde i disse tider, vi ser som pårørende og fagpersoner en naturlig øget ængstelighed og frustration.

I denne artikel kommer vi med nogle bud på, hvordan man som støtteperson (privat eller professionel) kan hjælpe autistiske voksne. Artiklen henvender sig mest støttepersoner til voksne med autisme og en grad af verbalt sprog eller verbal forståelse.

Det vigtigste først: Tilgangen skal være individuel – brug dit kendskab til personen

Vi starter med det vigtigste: Vi kommer her med nogle generelle råd og opmærksomheder. Dem skal du plukke i, som det giver mening for dig. Det vigtigste er nemlig altid, at du bruger den viden og det kendskab, du har til det enkelte menneske.

Autistiske mennesker er som bekendt lige så forskellige, som mennesker uden autisme. Vi rammer helt sikkert ikke alle opmærksomheder eller alle autistiske mennesker med denne artikel. Men vi håber, du kan finde inspiration til, hvordan du bedst støtter netop dine pårørende eller de mennesker, du samarbejder professionelt med.

Kend til generelle råd om kommunikation med autistiske mennesker

Læs fx “generelle råd om kommunikation med autistiske mennesker” , som kan findes her.

Hjælp til at koble ændringerne i samfundet til den enkeltes konkrete hverdag

Der sker mange store ændringer i samfundet lige nu. For autistiske borgere kan det være en særlig udfordring. Mange vil have behov for hjælp til, at koble det der sker på et samfundsmæssigt niveau til deres egen hverdag.

Som støtteperson kan du hjælpe ved at:
 • “Oversætte” det der beskrives i medierne til, hvordan det helt konkret kan få betydning for personens egen hverdag
 • Lytte oprigtigt til og anerkende personens tanker og følelser, ift. de ændringer der opstår – også selvom du måske oplever, at vedkommende overreagerer, fokuserer på irrelevante detaljer, eller primært fokuserer på opfyldelse af egne behov
 • Tilbyde viden og så vidt muligt forberede personen på de ændringer der sker i hverdagen, der hvor personen bor. Være parat til at gentage disse med ro og tålmodighed.
Særligt for professionelle:
 • Forberede personen på, at vedkommende kan komme til at møde flere forskellige medarbejdere og måske også på et tidspunkt nogle helt nye medarbejdere.
 • Forberede personen på, at de kan opleve at få mindre og anderledes støtte end normalt og fortælle hvorfor.
 • Tilbyde personen alternative støtteformer, fx bostøtte via video.
 • Tilbyde konkrete anvisninger til hvordan personen kan sige til og fra overfor medarbejderstøtte – enten verbalt, via sms, mail eller andet. For borgere med minimalt verbalt sprog: Vær ekstra opmærksomme på tegn på, at borgeren siger fra.
 • Respektere borgers valg med respekt for borgerens selvbestemmelsesret og de professionelles omsorgsforpligtelse.

Støt personen til at opretholde rutiner og bidrag til at skabe nye meningsfulde rutiner og aktiviteter

Autistiske mennesker påvirkes i større eller mindre grad af brud på dagligdagsrutiner.

Som støtteperson vil det være en god ide at hjælpe det autistiske menneske til at skabe overblik og bevare kontrollen, det kan du fx gøre ved at:

 • Anerkende de bekymringer og de afsavn, som personen kan opleve som følge af ændringerne i dagligdagen. Det kan fx være brud på rutiner, mindre støttetid, mindre kontakt til betydningsfulde relationer, aktiviteter der aflyses eller lignende.
 • Opfordre/støtte personen til at bevare de rutiner, der er mulige at bevare.
 • Opfordre/støtte personen til at skabe nye meningsfulde rutiner og aktiviteter for de tidspunkter, hvor der er ændringer. Det kan fx være i den periode af dagen, hvor personen normalt går på arbejde, i beskæftigelsestilbud eller andet.
 • Opfordre/støtte personen til at få nogle sociale stimuli på trods af situationen. Det kan fx være via mail, sociale medier, video eller lignende.
 • Spørge ind til personens egne ideer og forslag og bruge dem, hvis muligt. Hvis personen har svært ved at komme med løsninger, tilbyd da konkrete forslag og strategier – et af gangen i et roligt tempo, så borger får mulighed for at tænke sig om. Sikre dig herefter, at borger har forstået, hvad det indebærer. For nogle kan de tage noget tid at komme på ideer, så vend gerne tilbage til muligheden for at komme med ideer over flere dage.

Støt personen til at dyrke sine interesser i hjemmet

For mange autistiske mennesker betyder deres interesser særligt meget. Interesser kan hjælpe til at skabe et frirum, hvor man ikke bekymrer sig om andet og får mulighed for at fokusere på noget glædesfuldt. Det er særligt vigtigt lige nu. Støt derfor personen til at dyrke interesser fra hjemmet eller udenfor i områder, hvor der ikke er flere mennesker samlet fysisk.

Det kan være I sammen kan finde online fællesskaber, hvor interessen kan dyrkes. Det kan også være, at personen har lyst til at lære mere om interessen via film eller bøger. Eller måske har personen lyst til at formidle om sin interesse fx ved at skrive eller tegne om disse.

Print en pdf med informationen på denne side her 

Print et kort, visuelt overblik over vores anbefalinger her 

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os