Komorbiditet – OCD

Autisme og OCD: Interview med dr. med. Bernhard Weidle

image_pdfimage_print
Start med at skille OCD og autismen ad

Se videointerview med speciallæge Bernhard Weidle om kombinationen af OCD og autisme og de behandlingsmuligheder der findes

Ca. 20 % af mennesker med autisme har også OCD. Det kan være svært at diagnosticere OCD´en, for de to tilstande kan så at sige skygge for hinanden. Den norske speciallæge, dr. med. Bernhard Weidle, fortæller her om, hvad man kan gøre:

– For de der ved meget om OCD kan det være svært at genkende autismen og se på den anden side af OCD. Modsat kan eksperter i autisme let overse OCD symptomer, fordi de tænker, at det et udtryk for autisme. Det er hyppigst, at man netop overser OCD´en, fortæller Bernhard Weidle, der i foråret 2019 var på besøg hos Specialområde Autisme for at holde et oplæg om dette faglige krydsfelt.

Hvad er tvangshandlinger og hvad er rutiner?

Et vigtigt startpunkt er i følge Weidle at skelne mellem tvangshandlinger og rutiner. Det er der i følge den norske speciallæge to clues til:

  1. Man skal undersøge, om det er behageligt eller ubehageligt for vedkommende, for pr. definition er tvangshandlinger ubehagelige. Mennesker, der oplever tvangshandlinger lider, pointerer han.
  2. Et andet clue, som kan være med til at vise, om der er tale om OCD eller autisme, er viden om, hvornår tilstanden først viste sig. OCD viser sig nemlig typisk først i 6-8 års alderen – hvorimod den repetetive adfærd hos mennesker med autisme viser sig tidligere.
Svært at sondre på grund af poor insight

Hvad angår mennesker med autisme, så er der i følge Bernhard Weidle et forhold, som kan gøre denne sondring mellem tvangshandlinger og rutiner sværere at lave: Nemlig at nogle ikke selv synes, at bestemte handlinger er ubehagelige – selvom det for deres omgivelser ser ud til, at de netop er ubehagelige. Weidle forklarer at dette kan hænge sammen med “poor insight” – ringe indsigt i egen tilstand. Oplever personen ikke selv, at tvangshandlinger er ubehagelige, kan det være svært at motivere personen til at blive udredt og senere behandlet for OCD. Det er selvfølgelig vigtigt at have for øje, at det der udefra kan ligne tvangshandlinger, godt kan være ikke-ubehagelige rutiner for den enkelte person.

En anden slags motivationsfaktor

For mange med OCD uden autisme er det en stor motivationsfaktor at kunne deltage i sociale sammenhænge. Sådan er det ikke altid for mennesker med autisme. Om det siger Bernhard Weidle:

– Vi skal finde andre steder at starte. Noget som forhindrer vedkommende i at kunne nyde sine interesser – som unødvendige ritualer eller noget man bliver vældig stresset af.

Bernhard Weidle
Kognitiv terapi og eksponering duer også til mennesker med autisme

Den anbefalede behandling af OCD til mennesker uden autisme er kognitiv terapi og eksponering (en langsom tilvænning til at være i angstskabende situationer, som på den måde får mindre magt over personen). Der er i følge Bernhard Weidle undersøgelser, som viser at man også kan bruge denne behandlingsmetode til mennesker med autisme – så længe den er nøje tilrettelagt derefter.

Vær konkret og detaljeret i behandlingen

Når et menneske med autisme og OCD har sagt ja til at blive udredt og indgå i et behandlingsforløb, så er det i følge Weidle vigtigt at huske at tage hensyn til den meget konkrete måde at opfatte ting på, som kendetegner mange mennesker med autisme:

Man skal være meget detaljeret og konkret og blive enige om, hvad man kalder tingene. Det er også en god ide at bruge visuelle virkemidler og skriftlige instruktioner. Det kræver samtidig også stor opmærksomhed i forhold til de øvelser som vedkommende skal lave.

Bernhard Weidle

I følge Bernhard Weidle er behandlingen mod OCD hos personer med autisme effektivt i 60 % af tilfældene. Han opfordrer samtidig til, at man gør behandlingen mere lettilgængelige – fx. via online terapi, apps eller lignende. Det er der gode erfaringer med i hans hjemland, Norge.

Hvordan kan vi hjælpe?

Start med at bryde kompleksiteten ned i mindre bestanddele, og begynd med det man kan hjælpe med! Sådan lyder svaret fra Bernhard Weidle, når man spørger ham, hvad medarbejdere på et bosted, hvor der er borgere med både autisme og OCD, kan gøre for at hjælpe. Hans anbefaling er samtidig, at det kun er enkelte medarbejdere, som specialiserer sig i at kunne arbejde med eksponering, da det ellers kan blive for overvældende for borgeren.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os