Sociale relationer

Ungeklub baner vej for venskaber

image_pdfimage_print
Ungeklub baner vej for venskaber

“Det er til at blive helt høj af at opleve, hvordan de blomstrer, når der er de rette trygge rammer. Når de har ligesindede at sparre med.”

Udsagnet her kommer fra Mia Bergholt Thomsen, netop færdiguddannet psykolog og gennem, indtil videre, knap tre år frivillig leder af Ungeklubben – et fritidstilbud i Viby, Aarhus, for unge i alderen 15-25 år, der har en autismespektrum-forstyrrelse.

Og dem hun fortæller om, er selvfølgelig de unge mennesker som mødes hver anden mandag i ulige uger i Aarhus Kommunes Ungdomscenter i Viby. Mandag aftener, hvor der er fælles madlavning og aktiviteter, der passer til årstiden – produktion af hyggelige Halloween græskarlamper, julefrokost med tilhørende pakkeleg eller bare en aften med brætspil.

Ved at det kan koste ekstra kræfter

Men det er også aftener hvor de unge tager ud og spise sammen med de tre frivillige, tager i biograften sammen eller ud at bowle. Kort sagt, den slags ting som unge mennesker gør sammen – her bare sammen med andre, som ved hvad det vil sige, at det kan koste ekstra kræfter at tage med bussen et nyt sted hen, eller at det kan være svært, at der er mange andre mennesker og/eller sansemæssige indtryk, der hvor gruppen mødes.

Samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Landsforeningen Autisme og Aarhus Kommune

Ungeklubben blev til i 2015, fordi der manglede et tilbud til unge over 15 år med autisme. Klubben blev stiftet i et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Landsforeningen Autisme og Aarhus Kommune. Målet er, ifølge Mia Bergholt Thomsen, at hjælpe med at øge de unges sociale mobilitet, da mange på grund af deres udfordringer med sociale situationer ellers kan opleve at blive socialt isoleret.

Faciliterer relationer

De tre frivilliges rolle er at skabe rammerne – som at sørge for at lave opslag på gruppens Facebookside om kommende arrangementer, tage imod tilmeldinger og sørge for at købe ind til madlavningen.

Vi er også med til at facilitere relationer – ved fx at være opmærksomme på, hvis nogen har de samme interesser og så være med til at knytte en forbindelse omkring det, fortæller Mia Bergholt Thomsen.

Forbilleder for de yngre

Og det ikke kun de fælles interesser, der skaber de gode relationer. Det er mindst ligeså meget det være sammen med nogen, der kender til det at have bestemte udfordringer, og at de unge derfor ikke behøver at være på overarbejde ved at lade som om:

Det er fantastisk at se, hvordan de kan møde hinanden og spejle sig i hinandens oplevelser og på den måde hjælpe hinanden. Og fordi aldersspændet er så stort, er der også nogle af de lidt ældre i gruppen, som bliver forbilleder for de yngre. Nogle gange kan vi som frivillige bare læne os tilbage og smile lidt til hinanden over, hvor lidt der egentlig er behov for os.

Uden træning eller bestemte dagsordener

Mange af aktiviteterne bliver gentaget, så det bliver trygt og genkendeligt, men de unge bidrager også hele tiden selv med ideer til nye aktiviteter – f.eks. ture ud af huset. I den kategori er besøg på restauranter en stor favorit. Der er, ifølge Mia Bergholt Thomsen, også flere af deltagerne, der giver udtryk for, at Ungeklubben er et frirum, fordi der hverken er bestemte dagsordener eller snedigt indtænkte træningsaktiviteter.

Fik bekræftet hvor forkerte fordommene er

For Mia Bergholt Thomsen, som i forvejen kendte lidt til autismeområdet, fordi hun før studierne arbejdede på et bo- og aflastningssted for børn og unge – herunder med autisme – har Ungeklubben betydet, at hun har fået bekræftet, hvor forkerte mange fordomme om mennesker med autisme er:

Specielt det her med at mennesker med autisme ikke kan være empatiske. Det passer bare ikke. Jeg har tit set så stor en grad af empati udtrykt – måske ikke gennem mange ord og lange samtaler, men ikke desto mindre tydeligt.

Og den med at alle har helt specielle evner holder selvfølgelig heller ikke, fortæller hun. Men det med altopslugende særintesser kan hun nu godt bekræfte og fortæller med et grin, at hun for eksempel intet anede om Marvel film, før hun startede i Ungeklubben. Det gør hun til gengæld nu.

Fakta om Ungeklubben
  • Ungeklubben er for unge mennesker i alderen 15-25 år, som har en autismespektrum forstyrrelse og bor i det midtjyske område i Aarhus Kommune
  • Klubben blev stiftet i 2015 i et samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Landsforeningen Autisme. Aarhus Kommune bidrager med at stille lokaler i et ungdomscenter til rådighed (Viby Ungdomscenter, Skanderborgvej 156, 8260 Viby)
  • Aktiviteterne bliver drevet af tre frivillige, hvoraf én (Mia Bergholt Thomsen) er projektleder
  • Arrangementerne holdes mandag aftener i ulige uger i tidsrummet kl. 17-21 ca.
  • Deltagerne skal selv betale for mad og eventuelle betalingskrævende aktiviteter
  • De frivillige kan gratis deltage i kurser og uddannelse i regi af Landsforeningen Autisme Østjylland

Læs mere om Ungeklubben på Facebook

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os