Skræddersyede forløb

Skræddersyet forløb – beskæftigelsesområdet

image_pdfimage_print

Et eksempel på et skræddersyet forløb til en medarbejdergruppe indenfor beskæftigelsesområdet – bestilt af leder i en kommune, med deltagelse af medarbejdere med forskellige jobfunktioner

Formål:

Kompetenceforløbet havde 3 formål:

1. At klæde de 25 jobkonsulenter i Jobcenteret på, til at være specialister i autisme og opnå en faglig tilgang til de autistiske borgere, der indimellem bliver tilknyttet forløb eller tilbud i Jobcenterregi.

2. At klæde de 25 jobkonsulenter på, til at have en autismefaglig sparringsfunktion til andre medarbejdere, der indimellem samarbejder med autistiske borgere, – mentorer, undervisere, støttepersoner  mv.

3. At jobkonsulenterne afholder en undervisnings- og workshopdag for 60 mentorer, undervisere, støttepersoner mv, som afslutning på de 4 temadage.

Udbytte:
  • Deltagerne opnåede et fælles fagligt sprog og blev derved i stand til at dokumentere og beskrive indsatser i praksis
  • Deltagerne fik tilegnet sig en systematisk og undersøgende tilgang i samarbejdet med borgere, så indsatsen i højere grad tager udgangspunkt i borgernes forudsætninger og perspektiver fremadrettet
  • Deltagerne trænede og øvede sig i at koble teorier og metoder til egen praksis, hvorved muligheden for implementering øgedes

Henvenders ønske og opbygning af forløbet

I dette tilfælde havde henvender et konkret ønske om at kombinere introduktionen til temaerne med omsætning til praksis og dermed give større mulighed for implementering i i hverdagen.

Forløbet strakte sig over 4 temadage, sparringsmøder samt en workshop:

  • Temadag om Autismeforståelse
  • Temadag om en ressourcefokuseret tilgang
  • Temadag om Kommunikation og strukturerede samtaler
  • Temadag om Udvalgte metoder inden for den strukturerede pædagogik og den kognitive tilgang
  • Sparringsmøder i grupper, hvor de 25 videnspersonerne modtog sparring i udvikling og formidling af deres workshops til workshopdagen
  • Afholdelse af praksisnær workshopdag med deltagelse af 2 undervisere fra Autismefokus, der designede og styrede processen

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os