1

Arbejdet med selvforståelse

Temadagens indhold:

“Hvilke forudsætninger dikterer hvordan vi arbejder med selvforståelse? Hvilket sprog skal jeg vælge? Hvilke metoder kan jeg anvende i arbejdet med identitet og selvforståelse?”  

Når du som fagprofessionel samarbejder med mennesker med autisme, og målet er at støtte vedkommende til at få et mere positivt selvbillede, så er der en række ting, som du skal huske at tænke på.
 
På temadagen sætter vi fokus på, hvordan du kan skabe en ramme, som gør det muligt for det autistiske menneske at indgå i en reel dialog om vedkommendes selvforståelse.   

Vi sætter fokus på blandt andet disse emner: 

  • Hvordan aftaler vi og forbereder mødet?
  • Hvordan taler vi om autismen?
  • Hvilke ord er de rette?
  • Hvornår skal vi holde mødet, hvordan skal vi sidde i forhold til hinanden?
  • Hvilke sensoriske tilpasninger skal der være?
Hvem er temadagen for?

Fagprofessionelle, der samarbejder med mennesker med autisme.  

Hvad får du ud af temadagen?

På temadagen får du en række opmærksomheder og konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig med at skabe den rette ramme for dialogen med det autistiske menneske.

Form:

På temadagen veksler vi mellem oplæg og gruppearbejde og tager udgangspunkt i cases fra hverdagen. Du bliver præsenteret for en række konkrete metoder, som du får øvelse i at benytte.

Tidsramme:

Temadagen varer 6 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Eller klik her for at se de kurser, vi aktuelt har i kalenderen.