1

Temadage og oplæg

Vi tilbyder en bred vifte af oplæg og temadage. Det kan fx omhandle:

  • Autismeforståelse
  • Autisme, motivation og ressourcer
  • Virkningsfulde metoder til samarbejde
  • Autisme og traumer
  • Autisme og rusmidler
  • Autisme og komorbiditet
  • Autisme og seksualitet
  • Autisme og skolevægring

Ønsker din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail: anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Nedenfor kan du læse nærmere om et lille udvalg af de temadage, som vi kan tilbyde. Vi kan tilpasse indhold og tidsramme, så det svarer til dine behov.

Hvad er autisme? Hvad kendertegner en autismediagnose? Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd? Disse spørgsmål giver denne temadag svar på.

Hvordan er det at vokse op i en verden, som slet ikke passer til den måde ens hjerne og sanser fungerer på; hvordan opleves det at få diagnosen, som kan forklare de vanskeligheder man oplever og hvordan skaber man sig en identitet som autist? 

Mange autistiske mennesker plages af angst – med markant nedsat livkvalitet til følge. På denne temadag får du en grundlæggende viden om angst og hvordan angst kan komme til udtryk hos autistiske mennesker

På denne temadag får du en grundig viden om, hvad der kendetegner udviklingshæmning. Du får også viden om, hvordan udviklingshæmning optræder som komorbiditet til en autismediagnose.

På temadagen får du en række opmærksomheder og konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig med at skabe den rette ramme for dialogen med det autistiske menneske. Du får inspiration til hvilke metoder, du kan anvende i arbejdet med identitet og selvforståelse

Ønsker din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704