Til fagprofessionelle

Rådgivning til fagprofessionelle

Samarbejder du i det daglige med autistiske mennesker eller har du på anden måde berøringsflader med autistiske mennesker i din profession?

Oplever du, dine medarbejdere eller kolleger at mangle viden om autisme, eller om temaer i relation til autisme som angst, problemskabende adfærd, motivationsafdækning el.lign, som gør, at I har vanskeligt ved at lykkes med at etablere samarbejde og skabe udvikling og trivsel hos autistiske mennesker? I så fald kan rådgivning fra konsulenterne i Autismefokus give den viden, I søger.

Rådgivningsforløbene varetages af en autoriseret psykolog eller en pædagogisk konsulent fra Autismefokus. Hvem der er den rette til netop jeres forløb, vurderes ud fra, hvilket indhold I ønsker i rådgivningen.

Inden opstart af forløbet eller ved første samtale aftales formen for, og indholdet i, forløbet. Ofte varer en rådgivning 1,5 – 2 timer, men varigheden af samtalerne tilpasses altid, så de passer til jer og jeres ønsker.

Rådgivninger til fagprofessionelle kan have meget forskelligt indhold, det kunne for eksempel være:

  • Hvordan støtter I og skaber et godt samarbejde med autistiske mennesker?
  • Hvordan tilpasser I støtten, så den matcher det enkelte autistiske menneske, I samarbejder med?
  • Hvordan kan I forstå det autistiske menneskes adfærd og tankegang?
  • Hvordan kommunikerer I bedst muligt med autistiske mennesker?
  • Metoder og redskaber som understøtter det autistiske menneskes selvstændighed
  • Motivation
  • Komorbiditet (eksempelvis angst, depression, spiseforstyrrelse, selvskade, misbrug mv.)
  • Konkrete problematikker vedrørende et autistisk menneske I samarbejder med

Kontakt

Dette er ikke en udtømmende liste, og I er altid velkommen til at kontakte:

Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på: anja.vestergaard@ps.rm.dk eller tlf: 2179 1704 eller Pædagogisk konsulent Mette Burgaard Madsen på: MEBUMA@rm.dk  eller tlf. 2917 7870

for at afklare, om den problemstilling, I står med, er noget, vi kan hjælpe jer med.

Det er jeres ønske for, hvad I gerne vil have ud af forløbet, der bliver styrende for, hvordan forløbet udformes.

Del


Stil spørgsmål