Selvforståelsesforløb

Selvforståelsesforløb for voksne med autisme

I Autismefokus tilbyder vi individuelle selvforståelsesforløb til voksne med autisme. Vi tilbyder selvforståelsesforløb til dig, der har fået det bevilliget af din kommunale sagsbehandler.

Vi tilpasser rammerne for samtalerne, så de passer til dig og dine behov. Der er mulighed for at samtalerne foregår i dit eget hjem, hos os i rolige omgivelser i Hinnerup eller et helt tredje sted, som vi sammen finder.

Når et menneske bliver set, taget alvorligt og bekræftet i, at man er okay, som den person man er, dannes der grundlag for styrket selvværd og identitetsfølelse.

Et selvforståelsesforløb har til formål at styrke det enkelte menneske i at opnå mening og kontrol i eget liv. Dette bidrager til at opleve ejerskab og forståelse af egne ressourcer og muligheder.

Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog eller en pædagogisk konsulent fra Autismefokus. Hvem der er den rette til netop dit forløb, vurderes ud fra, hvilket indhold du ønsker for rådgivningen.

Indholdet for samtalerne kan være mange ting, og der kan være mange formål med selvforståelsesforløbet. Indholdet kunne eksempelvis være:

 • Hvad er autisme?
 • Hvad betyder din diagnose?
 • Hvordan lige præcis din autisme kommer til udtryk
 • Hvordan påvirker din autisme dig i hverdagen
 • Identitet
 • Hvilke ressourcer og styrker har du
 • Hvilke ting kan du have svært ved
 • Udvikling og forbedring af strategier
 • Sanseforskellighed
 • Sociale sammenhænge, venner mv.
 • Seksualitet
 • Kønsidentitet og seksuel identitet
 • At springe ud – at formidle sig selv til andre
 • Selvværd
 • Ensomhed
 • Arbejde og uddannelse

 

Inden opstart af forløbet aftales formen for og indholdet i forløbet. Dette kan ske telefonisk eller ved en for-samtale, hvor vi møder hinanden og afklarer hvorvidt et selvforståelsesforløb er noget for dig. 

Ofte varer en samtale 1 time, men varigheden af samtalerne tilpasses altid, så de passer til dig og dine behov.

Det er dit ønske om, hvad du gerne vil have ud af forløbet, der bliver styrende for, hvad formålet med forløbet bliver.

Dette er ikke en udtømmende liste, og du er altid velkommen til at kontakte psykolog Kirsten Krabek Frantzen på mail kirsten.frantzen@ps.rm.dk eller på telefon 2465 9496 , hvis du har spørgsmål eller ønsker til et selvforståelsesforløb.

Del


Stil spørgsmål