Autisme hos voksne

Udredning af autisme hos voksne

I Autismefokus tilbyder vi udredning af autisme hos voksne. Det kan også være en udredning af, hvordan en person med autismes særlige profil ser ud – herunder ressourcer og udfordringer. Vi tilbyder udredning af personer uafhængig af funktionsniveau og støttebehov i hverdagen.

 

Vi tilpasser udredningen og rammerne, så de passer til den person, som udredes. F.eks. vil der være mulighed for at personen udredes i eget hjem, hvis dette er et ønske eller et behov. Inden selve udredningen foretager vi en psykologfaglig vurdering af de nødvendige undersøgelser, som danner baggrund for udredningen.

Udredning foretages af en psykolog

Udredningen foregår som et samarbejde mellem den person, som skal udredes og en eller flere fagpersoner fra Autismefokus. Udredningen foretages af en psykolog. Når vi vurderer, at det er relevant, foretages undersøgelser i udredningen af en pædagogisk og/eller ergoterapeutisk konsulent fra Autismefokus. Ved udredning af autisme bruger vi anerkendte og validerede undersøgelser, observationer og spørgeskemaer, bl.a. ADOS-2, ADI-R, SRS-2 mv.

 

Udredningen indebærer ofte, at vi inddrager familie, andre som er tætte med personen eller tætte samarbejdspartnere (f.eks. bostøtter) for at indhente viden. Det forudsætter selvfølgelig, at den person, som udredes, giver samtykke til det.

Afdækning af tidlig udvikling & kernesymptomer

En udredning bliver altid tilpasset til den som skal udredes og det som ønskes udredt. Ofte indebærer udredning dog undersøgelse af:

 

  • Sproglige og kommunikative forudsætninger
  • Forudsætninger i forhold til socialt samspil
  • Undersøgelse af særlig adfærd forbundet med autisme f.eks. repetetive adfærdsmønstre, særinteresser, detaljefokus mv.

 

Da autisme er en udviklingsforstyrrelse, som oftest ses i den tidlige barndom, indeholder udredningen afdækning af personens tidlige udvikling og udvikling op gennem livet. En udredning kan være fokuseret på udredning af kernesymptomerne ved autisme, men kan også være mere bred og indeholde udredning af andre væsentlige områder som:

 

  • Sensorisk udredning
  • Kognitiv udredning (herunder f.eks. begavelsesniveau, opmærksomhed, indlæring/hukommelse, eksekutive funktioner)
  • Afdækning af personens hverdagsfærdigheder og tilpasningsniveau i hverdagen (adaptivt funktionsniveau)
  • Undersøgelse af psykisk trivsel og komorbide tilstande fx angst, depression, rusmiddelproblematikker

 

Udredningen munder ud i en samlet beskrivelse af personens forudsætninger, herunder både ressourcer og udfordringer. Personens støttebehov beskrives også.

Overlevering af udredningsrapport

Resultaterne fra udredningen overleveres både skriftligt i en udredningsrapport og mundtligt i form af et møde, hvor resultaterne fra udredningen fremlægges. Formen for den mundtlige overlevering tilpasses altid den person som er blevet udredt.

 

OBS – vi udreder alene, men stiller ikke diagnoser.

Tidsramme

Tidsrammen for et udredningsforløb afhænger af omfanget af undersøgelser som udredningen består af og kan derfor variere. Ofte vil et udredningsforløb strække sig over 1-3 måneder fra start til slut.

Pris

Prisen beregnes individuelt alt efter hvilke tests, der er behov for. Du er altid velkommen til at kontakte psykolog Kirsten Krabek Frantzen på mail kirsten.frantzen@ps.rm.dk eller på telefon 2465 9496 for at få et uforpligtende tilbud på udredning.

Del


Stil spørgsmål