Til dig, som har grundlæggende viden om autisme på voksenområdet

Beskrivelse og indhold: Autisme og rusmidler

Vi afholder temadag om autisme og rusmidler d. 6/9 – ønsker du at deltage, så klik her.

Autisme og rusmidler

Indhold:

Tidsramme:
Temadagen varer 6.5 timer

At skulle hjælpe en borger med at komme ud af et misbrug af rusmidler kan synes som en meget svær opgave. Men starter man med at betragte misbruget som en måde, som den enkelte forsøger at løse problemer på – og kombinerer det med viden om, hvordan autismen udfordrer vedkommende, så bliver det langt lettere at komme i gang.

På temadagen sætter vi fokus på:

  • Viden om afhængighed, misbrug, rusmidler og deres effekt samt indvirkning på hjernen
  • Rusens funktion
  • Faktorer ved autisme, som kan bidrage til misbrugsproblematikken og tilpasning af behandlingen til det
  • Sådan skaber du en indsats målrettet indsats til den enkelte borger

Hvem er temadagen for?

Temadagen er for fagprofessionelle, der samarbejder med mennesker med autisme og forudsætter en vis viden om autisme.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får indsigt i misbrugsproblematikker, som de kan se ud for borgere med autisme – ud fra det udgangspunkt, at misbruget opstår som et forsøg på at løse problemer og kompensere for vanskeligheder. Du får viden om, hvordan du kan bidrage til at skabe en målrettet indsats med udgangspunkt i borgerens egen motivation

Form:

Vi veksler mellem oplæg, øvelser og mulighed for refleksion, hvor dine egne holdninger og erfaringer kommer i spil – og måske bliver udfordret.

Tilmelding:
For tilmelding og mere viden om temadagen
kontakt: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail: anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os