Til dig, som har begrænset eller ingen viden om autisme på voksenområdet

Til dig, som har begrænset viden om Autistisk anderledeshed, neurodiversitet & autismeforståelse

Autistisk anderledeshed, neurodiversitet & autismeforståelse

Indhold

Tidsramme:
Temadagen varer 6.5 timer

Vi introducerer dig til begrebet neurodiversitet, der er en måde at anskue autistisk anderledeshed på. Vi præsenterer også tre typer forståelser af autisme, som hver især har betydning for den professionelles tilgang og fokus i samarbejdet med autistiske borgere. Vi beskriver autistisk anderledeshed ud fra forskellige teorier, og du får mulighed for at relatere dem til autistiske borgere fra din egen praksis.

Hvem er oplægget for?

Dagen henvender sig både til fagprofessionelle i autismetilbud, der har lidt, ingen viden eller en grundlæggende viden om autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

På temadagen får du indsigt i, hvordan den autismeforståelse du og andre har, hænger sammen med den tilgang der praktiseres i samarbejdet med autistiske borgere. Du får mulighed for at arbejde med den autistiske anderledeshed ud fra eksempler fra dit eget samarbejde med borgere med autisme og ved at samarbejde med andre kursister om eksempler fra deres praksis.

Form:

Vi veksler mellem teoretiske oplæg fra underviserne og korte øvelser, hvor du får mulighed for at arbejde med din egen autismeforståelse og autismetilgang med udgangspunkt i dine egne og andres praksiseksempler.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os