Medborgerskab – et oplæg med autistisk medunderviser

Oplæggets indhold:

Hvad vil selvbestemmelse og medborgerskab egentlig sige? Og hvordan kan man være en del af fællesskabet og give noget tilbage til det, når man har brug for støtte og lever livet på andre betingelser end flertallet?

For Jacob, aftenens hovedoplægsholder, betyder det for eksempel, at han har valgt at være bloddonor, og at det er CNN, som er yndlingsnyhedskanalen (og ikke TV2 som hans forældre foretrækker).
Sammen med en konsulent fra vores konsulentenhed sætter Jacob, der selv har autisme, i dette oplæg fokus på medborgerskab og selvbestemmelse. Emnerne er:

  • Medborgerskab
  • Selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse
  • Før og efter serviceloven
  • Borgeren og medarbejderne før og efter serviceloven
Hvem er oplægget for?

Oplægget er først og fremmest henvendt til autistiske borgere og pårørende, men kan også være af interesse for fagprofessionelle.

Hvad får du ud af oplægget?

Oplægget giver dig indblik i rammen for det fokus, der i disse år er på medborgerskab og selvbestemmelse. Samtidig får du via Jacobs fortælling eksempler, som viser hvor og hvordan medborgerskab og selvbestemmelse bliver til handlinger og valg i hverdagen.

Form:

Oplægget er baseret på en vekselvirkning mellem Jacob og en konsulent fra vores konsulentenhed. Hovedfokus er det autistiske perspektiv, erfaringer og eksempler. Der er plads til direkte dialog og spørgsmål.
Der bliver en kort pause, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og dialog med Jacob.

Tidsramme:

Oplægget varer 2 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os