Arousal – Når nervesystemet er over- eller understimuleret

Oplæggets indhold:

Hvad sker der når nervesystemet er over- eller understimuleret? Hvordan føles det?
Og hvordan kan man som fagprofessionel hjælpe?

Oplægget giver gennem viden og konkrete øvelser inspiration til dig, der samarbejder med borgere, som har brug for støtte til at regulere et over- eller understimuleret nervesystem.

En af nøglerne til at gøre det, er den proprioceptive sans, som man kan stimulere f.eks. med ballstick massage eller trykbørstning. 

Vi arbejder med øvelser, der inddrager viden om borgere, om aktiviteter, som kan hjælpe, og med at sætte mål for den enkelte borger.

Hvem er oplægget for?

Oplægget er for fagprofessionelle på autismetilbud, der samarbejder med mennesker, både autistiske og andre, der kan have gavn af, at medarbejderne ved, hvordan man kan arbejde med egen og andres arousal.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får viden om:

  • Hvordan opleves arousal
  • Hvad er arousal
  • Høj arousal/lav arousal
  • Optimal arousal
  • Vækkende/dæmpende aktiviteter
  • At opdage sit eget arousal niveau
  • At kunne regulere sit eget arousal niveau
Form:

Vi veksler mellem øvelser, oplæg og afprøvning af forskellige teknikker og øvelser til at forstå og kunne justere egen tilgang i samarbejdet med autistiske borgere eller andre.

I kommer til at arbejde i det team, I er en del af – eller I bliver som start på dagen inddelt i små grupper, der kan arbejde med erfaringsudveksling løbende gennem dagen.

Tidsramme:

Oplægget varer 4 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os