Aspergers Syndrom og samarbejde med fagprofessionelle

Oplæggets indhold:

Dette oplæg handler om hvordan en Asperger mentalt og psykisk håndterer samarbejdet med kommunalt ansatte, kolleger på en arbejdsplads og lærere og elever på skolebænken. Ud fra personlige erfaringer går jeg i dybden med:

  • Hvilke problemer der kan opstå
  • Hvilke redskaber man kan benytte sig af for at bekæmpe eller afværge problemerne
  • Hvad der har virket, og ikke virket, for mig, i mit samarbejde med kommunale medarbejdere
Hvem er oplægget for?

Dette oplæg er for fagprofessionelle, der arbejder på autismetilbud, og har en grundlægende viden om autisme, herunder kommunale medarbejdere, mentorer, lærere og andre, der kommer i kontakt med Aspergere i professionel sammenhæng.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får indsigt i, hvordan en Asperger oplever at komme til møde på kommunen, komme i arbejdsprøvning, sidde på skolebænken og lignende. Du får også indsigt i, hvordan du bedst muligt kan sørge for det rette miljø, tips til kommunikation og andre værktøjer til at opnå den bedst mulige kommunikation og samarbejde med en Asperger.

Form:

Foredrag med tilhørende powerpoint præsentation, med mulighed for spørgsmål og dialog både undervejs og efterfølgende.

Tidsramme:

Oplægget varer 45-60 minutter, afhængigt af eventuelle spørgsmål og dialog, der måtte opstå undervejs og efterfølgende.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os