Autisme hos voksne – kernesymptomer, diagnostiske kriterier & udredning

Oplæggets indhold:

I dette oplæg præsenterer vi grundlæggende viden om autisme, kernesymptomer og diagnostiske kriterier.
Vi gennemgår forskellige redskaber og metoder, som benyttes i udredningen af autisme og sætter fokus på observationsmetoden ADOS-2.
Vi sætter også fokus på en række andre forhold, der kan være vigtige at afdække – især det kognitive niveau. Du bliver samtidig præsenteret for metoder, der understøtter forudsigelighed og tryghed i samarbejdet omkring udredningen.

Hvem er oplægget for?

Oplægget er for fagprofessionelle der til daglig møder patienter, hvor der kan være behov for udredning for autisme. Det kan f.eks. være psykologer eller psykiatere, der i deres daglige praksis forventes at kunne udføre autismeudredninger, men ikke nødvendigvis har forudgående kendskab til autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får grundlæggende viden om autisme og om hvordan symptomerne viser sig i kontakten – samt hvilke metoder, der er relevante i udredning af autisme. Du får også indblik i, hvordan du kan skabe en autismevenlig ramme for samarbejdet omkring en udredning.

Form:

Vi veksler mellem oplæg, videoeksempler og fælles drøftelse og refleksioner. Vi inddrager eksempler fra deltagernes daglige praksis, og du kan derfor med fordel medbringe eksempler fra egen praksis.

Tidsramme:

Oplægget varer 3.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os