Autisme indefra

Oplæggets indhold:

Hvordan er det at vokse op i en verden, som slet ikke passer til den måde ens hjerne og sanser fungerer på; hvordan opleves det at få diagnosen, som kan forklare de vanskeligheder man oplever og hvordan skaber man sig en identitet som autist?   

Med udgangspunkt i egne, personlige erfaringer fortæller oplægsholderen om livet med autisme.  

Emnerne er:  

  • Diagnosekriterier
  • Sanseforskelligheder
  • Samarbejdet med fagpersoner
  • Formidling af egne behov
  • Socialt samvær – med andre autister og neurotypikere
Hvem er oplægget for?

Oplægget er både for mennesker med autisme, deres pårørende og fagprofessionelle, som gerne vil have et indblik i indefra-perspektivet

Hvad får du ud af oplægget?

Gennem denne personlige livsberetning får du indsigt i, hvordan et liv med autisme – før og efter diagnosen – kan se ud.

Form:

Der er tale om et oplæg.
NB: Den personlige livsberetning fra dette oplæg indgår også i en temadag på 6,5 timer, hvor det er muligt for deltagerne at inddrage egne erfaringer

Tidsramme:

Oplægget varer 2.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os