Autisme og seksualitet

Oplæggets indhold:

Jeg kan godt se at borgerens seksuelle adfærd kan bringe vedkommende i problemer, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det…
Hvad gør jeg som fagprofessionel, når jeg oplever grænseoverskridende adfærd?
Og hvad gør jeg, når jeg bliver ramt på mine egne normer?

Seksualitet er en vigtig del af livet, som vi alle på forskellige niveauer har brug for at kunne udleve. For nogle borgere med autisme kan seksualiteten have andre udtryk end hos neurotypiske – f.eks. på grund af en nedsat forestillingsevne.

Det kan resultere i uhensigtsmæssigt og krænkende adfærd. Det betyder, at vi som fagprofessionelle skal kunne hjælpe borgerne til at skabe strategier, så deres adfærd bliver hensigtsmæssig og tager udgangspunkt i deres personlige ønsker.

I oplægget sætter vi fokus på:

  • Udviklingen af seksualiteten hos mennesker med autisme kan se ud
  • Mulige forklaringer på, hvad den seksuelle adfærd kan være et udtryk for
  • Hvad det kræver af os som fagprofessionelle
Hvem er oplægget for?

Oplægget henvender sig til fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske borgere.
Oplægget forudsætter en grundlæggende viden om autisme og de fire teoretiske forklaringsmodeller, nedsat mentalisering, detaljefokuseret bearbejdning, eksekutive vanskeligheder og anderledes sensorisk bearbejdning.

Hvad får du ud af oplægget?
  • Du får viden om, hvordan udviklingen af seksualiteten hos mennesker med autisme kan se ud
  • Du får mulige forklaringer på, hvad den seksuelle adfærd kan være et udtryk for
Form:

Oplægget lægger op til faglige refleksioner, og til at du som fagprofessionel kan og tør arbejde med borgernes seksualitet, tør bryde tabuet og gøre op med de eventuelle for-forståelser, der kan være ift. borgernes seksualitet.

Tidsramme:

Oplægget varer 3 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os