Efter voldsomme hændelser – Refleksion og læring for dig og dit team

Oplæggets indhold:

Autistiske mennesker kan have svært ved at regulere deres affekt. Det kan resultere i voldsomme hændelser, som man som fagprofessionel skal håndtere og forholde sig til.

I dette oplæg sætter vi fokus på:

  • Hvordan du og dit team bearbejder en voldsom hændelse
  • Hvordan I – i en tryg og fagligt funderet ramme – kan drage læring og se på evt. handlemønstre hos jer selv, som ikke hjælper det autistiske menneske i affekt
  • Hvordan I kan skabe nye handlemønstre, så I hjælper borgeren med at beholde kontrollen
Hvem er oplægget for?

Oplægget henvender sig til fagprofessionelle pædagogiske medarbejdere, der arbejder på autismeområdet og giver specielt mening, hvis det er muligt for jer at deltage som samlet team.

Hvad får du ud af oplægget?

Du vil få en række hjælpsomme arbejdsspørgsmål, der støtter det pædagogiske teamsamarbejde og giver mulighed for at reflektere over og drage læring af de voldsomme hændelser.

Form:

Dagen er tilrettelagt som et oplæg med rammesatte processer og gruppeøvelser.

Tidsramme:

Oplægget varer 3 timer.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os