Grundlæggende autismeforståelse – kort fortalt

Oplæggets indhold:

I dette oplæg får du en grundlæggende viden om autisme. Du får også viden om, hvordan adfærd hos det autistiske menneske, som måske til en start kan være svær at forstå, kan ses i et nyt lys – på en måde, så adfærden bliver forståelig ud fra den enkeltes udfordringer og derfor giver bedre mening.

Emnerne i oplægget er:

  • Hvad er autisme?
  • Hvordan kan vi forstå autisme?
  • De fire teoretiske forklaringsforklarings-modeller (nedsat mentalisering, detaljefokuseret bearbejdning, eksekutive vanskeligheder og anderledes sensorisk oplevelse)
Hvem er oplægget for?

Oplægget er målrettet fagprofessionelle på et bosted, hvor man har fået en borger, der har autisme, og egner sig f.eks. som fyraftensmøde for et bostøtte-team.
Oplægget er samtidig også for pårørende til mennesker med autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får en overordnet viden om, hvad autisme er og et bud på en bedre forståelse af autistisk adfærd. Du får samtidig et indblik i, hvor altafgørende motivation og ressourcer er.

Form:

Oplæg fra undervisere i vores konsulentenhed – Autismefokus

Tidsramme:

Oplægget varer 2 timer.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os