Grundlæggende autismeforståelse

Oplæggets indhold:

Hvad er autisme? Hvad kendertegner en autismediagnose? Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd?
Disse spørgsmål giver oplægget dig svar på.

Vi sætter blandt andet fokus på, hvordan adfærd hos autistiske mennesker, som måske fra en start kan være svær at forstå, kan ses i et nyt lys – på en måde, så adfærden bliver forståelig ud fra den enkeltes udfordringer og derfor giver bedre mening.

Vi ser også på, hvor vigtig en rolle motivation og ressourcer spiller, når vi skal hjælpe med at skabe de bedste mulig rammer og vilkår for den enkelte.

Dagen sætter fokus på disse temaer:

  • Viden om autismediagnosen
  • De fire teoretiske forklaringsforklaringsmodeller (nedsat mentalisering, detaljefokuseret bearbejdning, eksekutive vanskeligheder og anderledes sensorisk oplevelse)
  • Motivation og ressourcer
Hvem er oplægget for?

Oplægget er målrettet både fagprofessionelle og pårørende, som har brug for en grundlæggende viden om autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får viden om, hvad autisme er og bliver klædt på til at forstå den adfærd, som du møder i samarbejdet med det autistiske menneske. Du får samtidig et indblik i, hvor altafgørende motivation og ressourcer er.

Form:

Oplægget er tilrettelagt, så der er en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser. Det betyder, at du får mulighed for at sætte din nye viden i spil.

Tidsramme:

Oplægget varer 3.5 timer.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os