Hvad er TEACCH og hvad er TEACCH ikke?

Oplæggets indhold:

I Specialområde Autisme og i mange andre autismefaglige organisationer arbejder man ud fra menneskesynet og principperne i TEACCH.

  • Men hvor kommer TEACCH egentlig fra?
  • Hvad er principperne i TEACCH?
  • Og hvordan beskrives menneskesynet i TEACCH?

Formålet med oplægget er at rydde nogle af de misforståelser af vejen, som findes, der hvor man i praksis arbejder ud fra principperne i TEACCH.

Hvem er oplægget for?

Oplægget er for dig, der til daglig arbejder i et autismetilbud, hvor det faglige grundlag er inspireret af principperne fra TEACCH og gerne vil være helt opdateret på, hvad det betyder for din faglige tilgang i praksis.

Hvis du ikke arbejder i et autismetilbud, men bare er nysgerrig på TEACCH, er du også meget velkommen.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får konkret viden om, hvad TEACCH er og ikke er. Du får en viden om TEACCH, som du efterfølgende kan tage med dig i faglige diskussioner og argumentationer sammen med kolleger og andre fagprofessionelle.

Form:

Der er tale om et oplæg.
NB: Den personlige livsberetning fra dette oplæg indgår også i en temadag på 6,5 timer, hvor det er muligt for deltagerne at inddrage egne erfaringer

Tidsramme:

Oplægget varer 2.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os