Selvbestemmelsesretten versus omsorgsforpligtelse

Oplæg med autistisk oplægsholder

Oplæggets indhold:

“Hvorfor må autistiske unge ikke have lov til at tage dumme beslutninger?”

Sådan lød et spørgsmål fra en ung, autistisk pige, og det er netop dette grænseland mellem retten til at bestemme selv og at lade andre vejlede og guide én, når man – måske modvilligt – har brug for det.

Oplægsholder er Jacob, der har autisme. I samspil med en konsulent fra vores konsulentenhed fortæller han om sine egne erfaringer med selvbestemmelsesretten og omsorgsforpligtigelsen. Emnerne er:

  • Hvad er selvbestemmelsesretten?
  • Hvad er omsorgsforpligtelse?
  • Jacob giver sine input til begge begreber
  • Hvad betyder begreberne PASSIV og AKTIV part?
  • Hvordan kan du blive mere AKTIV part i dit eget liv: Jacob giver sine egne eksempler på sin egen udvikling
  • Dialog og spørgsmål
Hvem er oplægget for?

Oplægget er først og fremmest henvendt til autistiske borgere og pårørende, men kan også være af interesse for fagprofessionelle.

Hvad får du ud af oplægget?

Gennem Jacobs fortælling får du et indblik i, hvordan svære begreber som selvbestemmelsesret og omsorgsforpligtelse udfolder sig som konkrete handlinger og færdigheder.

Form:

Oplægget er baseret på en vekselvirkning mellem Jacob og en konsulent fra vores konsulentenhed. Hovedfokus er det autistiske perspektiv, erfaringer og eksempler. Der er plads til direkte dialog og spørgsmål undervejs.

Tidsramme:

Oplægget varer 2 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os