Psykologisk testning af voksne med autisme

Oplæggets indhold:

Når man skal udrede psykiske lidelser hos mennesker med autisme, er det vigtigt at skabe den rette ramme for undersøgelserne.
Det handler blandt andet om at tage hensyn til:

• Nedsat forestillingsevne
• Sensoriske udfordringer
• Udfordringer knytte til de eksekutive funktioner
• Nedsat mentaliseringsevne

Oplægget sætter fokus på betydningen af rammerne for psykologisk undersøgelse af mennesker med autisme. Vi kommer i den forbindelse ind på disse temaer:

• Refleksioner over de rammer, vi undersøger i
• Betydningen af helhedsforståelse i fortolkningen af testresultater
• Kommunikation med autistiske mennesker

Hvem er oplægget for?

Oplægget er for fagprofessionelle, der møder autistiske voksne, f.eks. i psykiatrien eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med psykologisk eller psykiatrisk udredning.
Det er en fordel, at du har kendskab til autisme, men det er ikke en forudsætning for at deltage.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får indsigt i, hvor vigtigt det er at skabe autismevenlige rammer for undersøgelsen. Du får også viden om, hvordan du kan støtte autistiske borgere til at opleve større forudsigelighed og tryghed i forbindelse med udredning og undersøgelse. Alt sammen noget som bidrager til at give mere valide testresultater.

Du får også mulighed for faglige drøftelser med andre fagprofessionelle omkring psykologisk udredning af voksne med autisme og de faldgruber, der kan være i fortolkningen af testresultater.

Form:

Vi veksler mellem oplæg, videoeksempler og fælles drøftelse og refleksioner. Vi inddrager eksempler fra deltagernes daglige praksis, og du kan derfor med fordel medbringe eksempler fra egen praksis.

Tidsramme:

Oplægget varer 4 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os