Praksistræningsdag – Motivation og ressourcer

Temadagens indhold:

Det er fokus på denne praksistræningsdag, hvor vi arbejder med den viden, du har fået fra Autismepiloten. Vi tager derfor udgangspunkt i eksempler fra din og de andre kursisters hverdagspraksis.

Det betyder også, at du får genopfrisket din autismeforståelse, tilgang til autisme, teori og metoder fra Autismepiloten.

Vi får på dagen hjælp fra en borger, som vi samarbejder med, hvis motivation og ressourcer, vi skal arbejde med at afdække. Vi arbejder ud fra procesmodellen med fokus på motivation og ressourcer.

Målet er at forbedre dine kompetencer ift. de borgere, som du samarbejder med og at omsætte din nye viden på en måde, så det passer ind i en travl hverdag.

Hvem er temadagen for?

Temadagen er for fagprofessionelle, der har været på Autismepiloten, som gerne vil fastholde eller genopfriske redskaber og tilgange i egen praksis.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får genopfrisket procesmodellen og får lejlighed til at arbejde med borgere i praksis og får genopfrisket metoder og tilgange fra Autismepiloten. Procesmodellen danner baggrund og ramme for praksistræningsdagen.

Form:

Dagen er praksisorienteret – i stil med modul 7 på Autismepiloten. Det vil sige, at der er en vekselvirkning mellem teori og praksisarbejde med udgangspunkt i en konkret borger. Man arbejder i grupper gennem dagen, erfaringsudveksler og videndeler i både gruppen og plenum.

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os