Praksistræningsdag – Strukturerede samtaler

Temadagens indhold:

Hvordan kan vi skabe rammer for en ligeværdig samtale og undersøge, hvad der skal til for at samtalerne giver mening for den autistiske borger, vi samarbejder med?

Det er fokus på denne praksistræningsdag, hvor vi arbejder med den viden, du har fået fra Autismepiloten.

Vi får på dagen hjælp fra en borger, som vi samarbejder med for at finde vejen frem til den meningsfulde samtale for vedkommende. Vi arbejder ud fra procesmodellen med fokus på samtale. Det betyder også, at du får genopfrisket din autismeforståelse, tilgang til autisme, teori og metoder fra Autismepiloten.

Målet er at forbedre dine kompetencer ift. de borgere, som du samarbejder med og at omsætte din nye viden på en måde, så det passer ind i en travl hverdag.

Hvem er temadagen for?

Temadagen er for fagprofessionelle, der har været på Autismepiloten, som gerne vil fastholde eller genopfriske redskaber og tilgange i egen praksis.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får genopfrisket procesmodellen og får lejlighed til at arbejde med borgere i praksis. Du får genopfrisket metoder og tilgange på Autismepiloten, og der er på dette kursus et særligt fokus på samtaler.
Det betyder, at strukturerede samtaler vil være det udgangspunkt, som vi gennem hele dagen undersøger og arbejder ud fra.

Form:

Dagen er praksisorienteret – i stil med modul 7 på Autismepiloten. Det vil sige, at der er en vekselvirkning mellem teori og praksisarbejde med udgangspunkt i en konkret borger. Man arbejder i grupper gennem dagen, erfaringsudveksler og videndeler i både gruppen og plenum.

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os