Praksistræningsdag – selvbestemmelse

Temadagens indhold:

Selvbestemmelse kan være et svært begreb at forholde sig til. Specielt hvis man måske har svært ved at overskue årsag og virkning, ikke altid kan mærke, hvad man føler og heller ikke kan udtrykke det. Men livskvalitet er lig med selv at kunne bestemme og bruge sin tid på det, der skaber mening og glæde.

På denne praksistræningsdag sætter vi derfor fokus på, hvordan du inddrager de borgere, som du samarbejder med, så du skaber de bedst mulige rammer for selvbestemmelse. Det giver borgeren større mening og ejerskab i forhold til konkrete indsatser, og at borgeren deltager aktivt i samarbejdet med medarbejdere og andre.

Vi får på dagen hjælp fra en borger, som vi samarbejder med, for at finde vejen frem til hvad selvbestemmelse betyder for vedkommende. Vi arbejder ud fra procesmodellen med fokus på selvbestemmelse.

Det betyder også, at du får genopfrisket din autismeforståelse, tilgang til autisme, teori og metoder fra Autismepiloten.

Målet er at forbedre dine kompetencer ift. de borgere, som du samarbejder med og at omsætte din nye viden på en måde, så det passer ind i en travl hverdag.

Hvem er temadagen for?

Temadagen er for fagprofessionelle, der har været på Autismepiloten, som gerne vil fastholde eller genopfriske redskaber og tilgange i egen praksis. Procesmodellen danner baggrund og ramme for praksistræningsdagen.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får genopfrisket procesmodellen og arbejdet med borgere i praksis. Du får genopfrisket metoder og tilgange på autismepiloten, og der er på dette kursus også et særligt fokus på selvbestemmelse.

Det betyder, at selvbestemmelse vil være det udgangspunkt, som vi gennem hele dagen undersøger og arbejder ud fra – samtidig med at vi har udgangspunkt i procesmodel og metoder.

Form:

Dagen er praksisorienteret – i stil med modul 7 på Autismepiloten. Det vil sige, at der er en vekselvirkning mellem teori og praksisarbejde med udgangspunkt i en konkret borger. Man arbejder i grupper gennem dagen, erfaringsudveksler og videndeler i både gruppen og plenum.

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os