På vej mod peermedarbejdere på autismeområdet

Jeg tror rigtig meget, at jeg manglede en at spejle mig i. En, der forstod autismen indefra. […] Jeg følte mig utrolig alene og også forkert. Det var først langt senere, at jeg begyndte at gå til foredrag og høre andre mennesker med autisme, og den der nye verden begyndte at åbne sig, hvor jeg ikke længere følte mig alene og forkert. Det var helt vildt stort og helt vildt fantastisk, og det er derfor, det her projekt er så vigtigt!

Ovenstående citat stammer fra Cecilie, som er en af vores autistiske samarbejdspartnere, og som deltog på vores workshop om peermedarbejdere på autismeområdet.

Nyere autismeteorier og empirisk forskning har netop fokus på de positive gevinster ved at møde autistiske rollemodeller, ligesom det tyder på, at autistiske personer foretrækker eller har lettere ved at kommunikere med andre autistiske mennesker.

Inspiration fra gode erfaringer i psykiatrien

Peer-støtte er støtte, der gives fra borger til borger på baggrund af fælles, personlige erfaringer. Ordet “peer” kommer fra engelsk og betyder “ligesindet’. Peermedarbejdere er allerede en udbredt praksis i psykiatrien, og der er vist gode resultater. Socialstyrelsens evaluering fra 2018 viser blandt andet at borgere, der modtager peerstøtte, får et bedre socialt netværk, oplever større forbundethed med andre og større kontrol med livet, samt større blik for egne ressourcer og muligheder.

Vi ser derfor et stort potentiale i at udbrede peerstøtte til den autistiske målgruppe.

Med peerstøtte vil autistiske mennesker få muligheden for at møde andre, som de kan spejle sig i. Håbet er, at dette kan styrke deres trivsel, bidrage til positiv selvidentitet, en oplevelse af øget autonomi og tro på fremtiden.

En uddannelse målrettet autistiske peermedarbejdere

Aktuelt er vi i Specialområde Autisme gang i et forprojekt hvor vi skitserer, hvordan en peer-uddannelse målrettet autistiske mennesker kan se ud, og hvilke funktioner en peer-medarbejder med fordel kan varetage på autismeområdet.

Vores håb er, at forprojektet bliver et skridt på vejen til at opnå fondsstøtte, så vi kan uddanne og ansætte autistiske peermedarbejdere. Gerne både i botilbud, bostøttetilbud og i beskæftigelsestilbud – dels i vores egne tilbud og dels i tilbud drevet af andre aktører.

Erfaringerne fra psykiatrien viser også, at de organisationer, som har ansat peer-medarbejdere, oplever en øget forståelse for borgerens perspektiv og en mere ligeværdig relation mellem system og borger. Vi er derfor samtidig nysgerrige på, om peermedarbejdere på autismeområdet kan være med til at skubbe vores tilbud endnu længere i denne retning.

Mange involverede samarbejdsparter

I forprojektet deltager en række autistiske samarbejdspartnere, repræsentanter fra psykiatrien, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Peernetværket Danmark, Autisme Ungdom, Landsforeningen Autisme og Socialstyrelsen.

I videoen nedenfor kan du høre vores autistiske samarbejdspartner Emma fortælle mere om sine forhåbninger til hvilken betydning peermedarbejdere på autismeområdet kan få.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Udviklingskonsulent Johanne Svane: johsva@rm.dk

Projektperiode

Igangværende

Finansiering 

Region Midtjyllands pulje for forskning og udvikling. Afventer yderligere finansiering.

Samarbejdspartnere 

Autistiske samarbejdspartnere, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Peernetværket Danmark, Autisme Ungdom, Autisme- og Aspergerforeningen, Landsforeningen Autisme, Socialstyrelsen.

Stil spørgsmål