1

LA2 Kursus

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 28/11, 29/11 og 12/12 2022

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

 • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
 • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
 • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
 • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
 • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Målgruppe

Målgruppen for kurset er socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og mindske antallet af kritiske episoder.

Form

Kurset består af tre hele undervisningsdage. Der veksles i undervisningen mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Kurset er planlagt, så dag 1 og 2 er sammenhængende, mens dag 3 ligger ca. 2 uger senere.

På den måde sikrer vi, at du føler dig godt klædt på til at afprøve redskaberne i praksis og har mulighed for at drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister på den sidste undervisningsdag.  
Autismepilot til voksenområdet

Autismepiloten er en uddannelse om autisme målrettet medarbejdere, der samarbejder med autistiske voksne. Som kursist bliver du undervist af autismespecialiserede psykologer og pædagogiske konsulenter. Undervisningen er praksisnær og involverende.

Vores tilgang er ressourceorienteret, anerkendende og empowerment-orienteret. Vi sætter fokus på inddragelse af indefraperspektiver som grundlag for samarbejdet om at fremme det autistiske menneskes trivsel og udvikling.

Modul 1 – Autismeforståelser

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 2 – Mellem mennesker

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 3 – Kompleksitet i samarbejdet

Varighed: En undervisningsdag

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret refleksionsopgave i egen praksis. Opsamling på opgaven sker på modul 6.

Modul 4 – Informations- og sensorisk bearbejdning

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 5 – Mentalisering og eksekutive funktioner

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Eksamensforberedelse: På dette modul bliver du introduceret til eksamensopgaven.

Eksamen består af en skriftlig opgave, som kan laves i individuelt eller i grupper, og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i denne.

Modul 6 – Flere autistiske stemmer

Varighed: En undervisningsdag

Du kan læse mere om indholdet på hvert enkelt modul og om eksamen her på siden under Indhold på Autismepiloten
LA2 Kursus

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 3/10, 4/10 og 24/10 2022

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

 • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
 • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
 • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
 • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
 • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Målgruppe

Målgruppen for kurset er socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og mindske antallet af kritiske episoder.

Form

Kurset består af tre hele undervisningsdage. Der veksles i undervisningen mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Kurset er planlagt, så dag 1 og 2 er sammenhængende, mens dag 3 ligger ca. 2 uger senere.

På den måde sikrer vi, at du føler dig godt klædt på til at afprøve redskaberne i praksis og har mulighed for at drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister på den sidste undervisningsdag.  

Pris:

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 10/1, 11/1 og 24/1 2022

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

 • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
 • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
 • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
 • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
 • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Målgruppe

Målgruppen for kurset er socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og mindske antallet af kritiske episoder.

Form

Kurset består af tre hele undervisningsdage. Der veksles i undervisningen mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Kurset er planlagt, så dag 1 og 2 er sammenhængende, mens dag 3 ligger ca. 2 uger senere.

På den måde sikrer vi, at du føler dig godt klædt på til at afprøve redskaberne i praksis og har mulighed for at drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister på den sidste undervisningsdag.  

Pris:Autismepilot til voksenområdet

Autismepiloten er en uddannelse om autisme målrettet medarbejdere, der samarbejder med autistiske voksne. Som kursist bliver du undervist af autismespecialiserede psykologer og pædagogiske konsulenter. Undervisningen er praksisnær og involverende.

Vores tilgang er ressourceorienteret, anerkendende og empowerment-orienteret. Vi sætter fokus på inddragelse af indefraperspektiver som grundlag for samarbejdet om at fremme det autistiske menneskes trivsel og udvikling.

Modul 1 – Autismeforståelser

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 2 – Mellem mennesker

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 3 – Kompleksitet i samarbejdet

Varighed: En undervisningsdag

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret refleksionsopgave i egen praksis. Opsamling på opgaven sker på modul 6.

Modul 4 – Informations- og sensorisk bearbejdning

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 5 – Mentalisering og eksekutive funktioner

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Eksamensforberedelse: På dette modul bliver du introduceret til eksamensopgaven.

Eksamen består af en skriftlig opgave, som kan laves i individuelt eller i grupper, og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i denne.

Modul 6 – Flere autistiske stemmer

Varighed: En undervisningsdag

Du kan læse mere om indholdet på hvert enkelt modul og om eksamen her på siden under Indhold på Autismepiloten
Autismepilot til voksenområdet

Autismepiloten er en uddannelse om autisme målrettet medarbejdere, der samarbejder med autistiske voksne. Som kursist bliver du undervist af autismespecialiserede psykologer og pædagogiske konsulenter. Undervisningen er praksisnær og involverende.

Vores tilgang er ressourceorienteret, anerkendende og empowerment-orienteret. Vi sætter fokus på inddragelse af indefraperspektiver som grundlag for samarbejdet om at fremme det autistiske menneskes trivsel og udvikling.

Modul 1 – Autismeforståelser

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 2 – Mellem mennesker

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 3 – Kompleksitet i samarbejdet

Varighed: En undervisningsdag

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret refleksionsopgave i egen praksis. Opsamling på opgaven sker på modul 6.

Modul 4 – Informations- og sensorisk bearbejdning

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 5 – Mentalisering og eksekutive funktioner

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Eksamensforberedelse: På dette modul bliver du introduceret til eksamensopgaven.

Eksamen består af en skriftlig opgave, som kan laves i individuelt eller i grupper, og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i denne.

Modul 6 – Flere autistiske stemmer

Varighed: En undervisningsdag

Du kan læse mere om indholdet på hvert enkelt modul og om eksamen her på siden under Indhold på Autismepiloten
Motiverende samtale

OBS! Dette er et to dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 9/3 og 8/4 2022

Om temadagen

En borger har et ønske om at skabe en forandring, gøre nye ting – f.eks. at komme i form, men det er svært at komme i gang. At medarbejdere kommer med god råd hjælper ikke. Det gør det til gengæld at finde frem til motivationen bag ønsket og ud fra det håndtere den ambivalens og modstand, som gør det svært.

Den motiverende samtale er en metode, som med konkrete og håndgribelige samtaleværktøjer kan hjælpe med at afklare ambivalens og finde den indre motivation til forandring frem hos den enkelte borger.

Metoden kan hjælpe med at skabe en empatisk samarbejdsrelation og kan tilpasses forskellige personer, kulturer og arbejdsområder. På temadagen arbejder vi med, hvordan metoden kan tilpasses autistiske borgere.

Temadagen sætter fokus på:

 • Ånden i den motiverende samtale: Samarbejde, omsorg, accept og frembringe motivation
 • De fire processer: Relation, fokus på forandring, frembringe forandringsudsagn, planlægge forandring
 • De fire redskaber: Spørgsmål, reflektioner, bekræftende udsagn og opsummeringer
 • Genkendelse og frembringelse af forandringsudsagn
 • At give information, uden at skabe modstand 
Hvem er temadagen for?

Temadagen er rettet mod fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske mennesker med talesprog, som de gerne vil kunne arbejde motiverende med. Grundlæggende viden om autisme er en fordel, men ikke en forudsætning.

Hvad får du ud af temadagen?

På temadagen får du en introduktion til metoden, så du kan anvende den og tilpasse den til autistiske borgere.

Form:

Forløbet består af én hel temadag og en halv opfølgningsdag. Vi veksler mellem teori og øvelser, og målet er, at alle ved kursets afslutning kan anvende værktøjerne i metoden. Opfølgningsdagen vil primært bestå af træning i samtaleværktøjerne.

Tidsramme:

1. dag varer 6,5 timer
2. dag (ca. en måned efter) varer 3,5 timer

Pris:Autismepilot til voksenområdet

Autismepiloten er en uddannelse om autisme målrettet medarbejdere, der samarbejder med autistiske voksne. Som kursist bliver du undervist af autismespecialiserede psykologer og pædagogiske konsulenter. Undervisningen er praksisnær og involverende.

Vores tilgang er ressourceorienteret, anerkendende og empowerment-orienteret. Vi sætter fokus på inddragelse af indefraperspektiver som grundlag for samarbejdet om at fremme det autistiske menneskes trivsel og udvikling.

Modul 1 – Autismeforståelser

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 2 – Mellem mennesker

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 3 – Kompleksitet i samarbejdet

Varighed: En undervisningsdag

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret refleksionsopgave i egen praksis. Opsamling på opgaven sker på modul 6.

Modul 4 – Informations- og sensorisk bearbejdning

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Praksisopgave & feedback: Individuel eller gruppebaseret opgave og virtuel mundtlig feedback fra underviser

Modul 5 – Mentalisering og eksekutive funktioner

Varighed: To sammenhængende undervisningsdage

Eksamensforberedelse: På dette modul bliver du introduceret til eksamensopgaven.

Eksamen består af en skriftlig opgave, som kan laves i individuelt eller i grupper, og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i denne.

Modul 6 – Flere autistiske stemmer

Varighed: En undervisningsdag

Du kan læse mere om indholdet på hvert enkelt modul og om eksamen her på siden under Indhold på Autismepiloten
LA2 kursus

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 7/3, 8/3, 21/3 2022.

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

 • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
 • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
 • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
 • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
 • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Målgruppe

Målgruppen for kurset er socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og mindske antallet af kritiske episoder.

Form

Kurset består af tre hele undervisningsdage. Der veksles i undervisningen mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Kurset er planlagt, så dag 1 og 2 er sammenhængende, mens dag 3 ligger ca. 2 uger senere.

På den måde sikrer vi, at du føler dig godt klædt på til at afprøve redskaberne i praksis og har mulighed for at drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister på den sidste undervisningsdag.  

Pris:LA2 kursus

OBS! Dette er et tre dages kursus, som afholdes på følgende datoer: 10/1, 11/1 og 24/1 2022

Om kurset

På dette tre-dages kursus i LA2 bliver du klædt på til at anvende LA2 i din daglige praksis. Du kommer til at arbejde med redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. 

Udbytte

Med LA2 arbejder du med at koble principperne i low arousal med involvering af borgernes indefraperspektiver. Ved hjælp af konkrete redskaber lærer du at afdække veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder. Som deltager bliver du klædt på til at anvende LA2 i egen praksis i samarbejde med borgeren.

På kurset får du følgende udbytte:

 • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
 • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
 • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
 • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
 • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
Målgruppe

Målgruppen for kurset er socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og mindske antallet af kritiske episoder.

Form

Kurset består af tre hele undervisningsdage. Der veksles i undervisningen mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Kurset er planlagt, så dag 1 og 2 er sammenhængende, mens dag 3 ligger ca. 2 uger senere.

På den måde sikrer vi, at du føler dig godt klædt på til at afprøve redskaberne i praksis og har mulighed for at drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister på den sidste undervisningsdag.  

Pris:Autisme, spiseforstyrrelse og selvskade

Temadag om spiseforstyrelse og selvskade – yderligere information følger.