3 kognitive metoder til et forbedret samarbejde mellem den autistiske borger og neurotypiske medarbejdere

Temadagens indhold:

Hvorfor reagerer medarbejderne, når jeg siger tingene på en bestemt måder Hvordan bliver jeg som medarbejder bedre til at få øje på alt det indforståede, som den autistiske borger har svært ved at afkode. Og hvordan gør jeg det forståeligt?

Samarbejdet mellem den autistiske borger og de neurotypiske medarbejdere får meget bedre vilkår, når vi skaber et fælles fundament for at dele viden. På temadagen sætter vi fokus på 3 konkrete metoder, som kan hjælpe med at skabe dette udgangspunkt:

  • Begrebsdefinitioner
  • Scripts
  • Sociale historier

Du får mulighed for at træne brugen af de konkrete metoder ud fra praksiseksempler – både undervisernes og dine egne.

Vi sætter også fokus på metoder, der kan anvendes som kompensation og understøttelse til samarbejdet med autistiske borgere.

Hvem er temadagen for?

Dagen er for dig, der samarbejder med autister og har et ønske om at føle dig bedre klædt på til at forstå og at agere i sociale sammenhænge. Temadagen forudsætter som udgangspunkt ikke et forudgående autismekendskab, men har du autismekendskab, er det kun en fordel.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får viden om og øvelse i at bruge 3 konkrete redskaber, som kan inspirere eller bruges direkte ind i din praksis – når den kognitive tilgang er det, der giver mening, for de autister du samarbejder med.

Form:

Temadagen er en vekselvirkning mellem praksisnære teoretiske oplæg fra underviserne og øvelser, hvor du får mulighed for at arbejde med begrebsdefinitioner, scripts og sociale historier med udgangspunkt i dine egne og andre deltageres eksempler fra praksis.

Tidsramme:

Temadagen varer 6,5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os