Den professionelle medarbejder

Vi afholder temadag om den professionelle medarbejder d. 30/11 – ønsker du at deltage, så klik her.

Temadagens indhold:
  • Jeg bliver så irriteret på en bestemt borger, for dét, der lykkes for mine kolleger, lykkes ikke når det er mig, der samarbejder med ham.
  • Jeg er uenig med mine kolleger i den måde, de håndterer samarbejdet med en af vores borgere på, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det.
  • Hvornår er det ok, at vi fortæller om ting fra vores eget liv i samarbejdet med borgerne – og hvornår er det ikke?

Overvejelser som disse er helt almindelige i det daglige samarbejde. Det kan føre til afmagt og frustrationer, men vælger man at gå nysgerrighedens vej, så kan dét, der var svært, bliver anledningen til nye, gode måder at håndtere tingene på. Både i samarbejdet med borgerne og kolleger.

Temadagen sætter spot på, hvordan vi kan genfinde og bevare nysgerrigheden og på den måde højne professionalismen hos den enkelte medarbejder og i medarbejdergruppen.
Emnerne er blandt andre:

  • Hvordan vi agerer professionelt i samarbejdet med borgerne
  • hvordan vi balancerer det, at være privat/personlig/professionel;
  • Hvordan vi opretholder engagement i opgaverne
  •  Hvordan vi i afmagtssituationer tolker den adfærd, vi ser hos borgeren (inspireret af Dorte Birkmose)
Hvem er temadagen for?

Temadagen er for personalegrupper, der til daglig indgår i borgernært samarbejde med voksne og som ind imellem, i denne funktion, kan opleve sig afmægtige og pressede på professionalismen. Vi anbefaler, at ledelsen prioriterer at deltage sammen med medarbejderne.

Temadagen er oprindeligt udviklet til ledere og medarbejdere på et bosted for autistiske voksne, men er også relevant for fagprofessionelle, der samarbejder med voksne borgere indenfor andre områder. Temadagen kræver ikke forudgående kendskab til autisme.

Hvad får du ud af temadagen?

Du vil gå fra temadagen med nye faglige overvejelser og konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med jer selv som professionelle medarbejdere, både i samarbejdet med de borgere, I er tilknyttet, og i samarbejdet med hinanden i medarbejdergruppen/ledelsen.

Du får sat spot på, hvor du selv og dine kolleger/medarbejdere har brug for at udvikle dig/jer yderligere. Og så får I en fælles, faglig platform, der kan være afsæt for interne drøftelser på et område, der ellers kan være særdeles svært at tage hul på.

Form:

Vi veksler mellem oplæg og forskellige praksisøvelser for at omsætte undervisningsmaterialet til konkrete drøftelser og ideer til fremtidige fokusområder. Vi inddrager eksempler fra din daglige praksis, så temadagen bliver nærværende og teorien let tilgængelig og omsættelig .

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os