Grundlæggende autismeforståelse

Temadagens indhold:

Hvad er autisme? Hvad kendertegner en autismediagnose? Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd?
Disse spørgsmål giver denne temadag svar på.

Vi sætter blandt andet fokus på, hvordan adfærd hos autistiske mennesker, som måske fra en start kan være svær at forstå, kan ses i et nyt lys – på en måde, så adfærden bliver forståelig ud fra den enkeltes udfordringer og derfor giver bedre mening.
Emnerne på temadagen er:

  • Viden om autismediagnosen
  • De fire teoretiske forklaringsforklaringsmodeller (nedsat mentalisering, detaljefokuseret bearbejdning, eksekutive vanskeligheder og anderledes sensorisk oplevelse)
  • Motivation og ressourcer
  • Hvordan mennesker med autisme orienterer sig i sociale sammenhæng
  • Samarbejdet med et menneske med autisme – hvad er vigtigt?
Hvem er temadagen for?

Temadagen er målrettet både fagprofessionelle på et bosted, der har fået en borger med autisme, og pårørende, som har brug for en grundlæggende viden om autisme.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får viden om, hvad autisme er og bliver klædt på til at forstå den adfærd, som du møder i samarbejdet med det autistiske menneske. Du får et indblik i, hvor altafgørende motivation og ressourcer er og får samtidig et indblik i, hvordan mennesker med autisme orienterer sig anderledes i sociale kontekster.

Form:

Temadagen er tilrettelagt, så der er en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser. Det betyder, at du får mulighed for at sætte din nye viden i spil.

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os