Komorbiditet ved autisme – generelle aspekter ved komorbide tilstande og gennemgang af udvalgte komorbide tilstande

Temadagens indhold

Mere end 80% af autistiske mennesker har én eller flere behandlingskrævende psykiske og/eller fysiske sygdomme. Langt de fleste af de autistiske mennesker, som vi i Specialområde Autisme samarbejder med, har således andre diagnoser end autisme.

Når vi underviser i diverse komorbide tilstande, er vores afsæt derfor, at de optræder sammen med autisme. Vi taler derfor både om den enkelte tilstand – f.eks. OCD og om OCD’en i kombination med autisme.

Samarbejder du også med autistiske mennesker, som har andre psykiske diagnoser end autisme, kan et eller flere af vores oplæg om komorbiditet være oplagte for dig.

Du kan sammenstykke en temadag af vores 1.5 times oplæg med baggrundsviden om komorbiditet til autisme kombineret med en eller to af nedenstående tilstande, eller du kan vælge alene at fokusere på én af de komorbide tilstande.

 • ADHD
 • Angst
 • Depression
 • OCD
 • Selvskade
 • Skizofreni og andre psykoser
 • Spiseforstyrrelse
 • Traumer
Beskrivelse og indhold:

Mange borgerne med autisme – ca. 80% – har en eller flere komorbide tilstande. Et kendskab til disse er derfor en forudsætning for at kunne skabe de rette rammer og vilkår for den enkelte og at sikre den rette indsats.

På dagen sætter vi fokus på:

 • Komorbiditet – hyppighed, betydning og udfordring.
 • Introduktion til begreber fra psykiatrien
 • Gennemgang af udvalgte komorbide tilstande hos personer med autisme med fokus på – diagnosekriterier, hyppighed ved ASF, udfordringer og behandling
Hvem er temadagen for?

Forløbet er for institutioner eller tilbud målrettet voksne med autisme. Vi gennemgår komorbide tilstande, som i forvejen er udvalgt i samarbejde med institutionen. Forudgående kendskab til autisme er en forudsætning.
Har du ikke grundlæggende viden om autisme, kan vi anbefale dig at kombinere med vores 2 timers oplæg om Grundlæggende autisme – kort fortalt.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får forudsætninger for at kunne:

 • Observere komorbide tilstande
 • Dele observationer med borger og evt. bistå ved formidling til psykiatri/egen læge/ somatisk afdeling
 • Bidrage til at komorbide tilstande bliver diagnosticeret
 • Vurdere og evt. modificere specialpædagogisk indsats ift. den komorbide tilstand
 • Vurdere behandlingseffekt
 • Forebygge negative konsekvenser af kombinationen af sutisme og komorbiditet ift. adfærd og trivsel
 • Indgå i tværsektorielt samarbejde omkring diagnostik og behandling
Form:

Dagen veksler mellem oplæg fra underviser, drøftelser i plenum samt videoklip.

Tidsramme:

Temadagens tidsramme varierer alt efter antallet af komorbide tilstande, der aftales gennemgået.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os