Konflikthåndtering – Forebyggelse og læring

Temadagens indhold:

At opleve afmagt og frustration følger næsten uundgåeligt med, når man som fagprofessionel samarbejder med borgere, der har problemskabende, grænseoverskridende og uforudsigelig adfærd.

Men det er muligt at forebygge en del af disse situationer gennem en indsats i hverdagen og ved at finde konstruktive måde at håndtere konflikterne på, når de opstår.
På temadagen sætter vi fokus på:

  • At arbejde i et højrisikojob
  • Syn på borgerne
  • Affekt og affektsmitte
  • Low Arousal principper
  • Læring af vores konflikter

Målet er at få redskaber til at hjælpe borgeren med at blive ved med at være i kontrol; at lære af hændelserne og at rumme og håndtere det vilkår, at man som fagperson stadig kan opleve afmagt og frustration – al læring til trods.

Hvem er temadagen for?

Fagprofessionelle i pædagogisk praksis, der til dagligt samarbejder med autistiske borgere med problemskabende, grænseoverskridende og uforudsigelig adfærd, som stiller høje krav til dig som fagprofessionel.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får viden om strategier til at håndtere samarbejdet med borgere før, under og efter en konflikt.

Form:

Dagen er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppesnak og praktiske øvelser

Tidsramme:

Temadagen varer 6.5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os