Motiverende samtale

Vi afholder temadag om motiverende samtale d. 9/3 og 8/4 2022 – ønsker du at deltage, så klik her.

Temadagens indhold:

En borger har et ønske om at skabe en forandring, gøre nye ting – f.eks. at komme i form, men det er svært at komme i gang. At medarbejdere kommer med god råd hjælper ikke. Det gør det til gengæld at finde frem til motivationen bag ønsket og ud fra det håndtere den ambivalens og modstand, som gør det svært.

Den motiverende samtale er en metode, som med konkrete og håndgribelige samtaleværktøjer kan hjælpe med at afklare ambivalens og finde den indre motivation til forandring frem hos den enkelte borger.

Metoden kan hjælpe med at skabe en empatisk samarbejdsrelation og kan tilpasses forskellige personer, kulturer og arbejdsområder. På temadagen arbejder vi med, hvordan metoden kan tilpasses autistiske borgere.

Temadagen sætter fokus på:

  • Ånden i den motiverende samtale: Samarbejde, omsorg, accept og frembringe motivation
  • De fire processer: Relation, fokus på forandring, frembringe forandringsudsagn, planlægge forandring
  • De fire redskaber: Spørgsmål, reflektioner, bekræftende udsagn og opsummeringer
  • Genkendelse og frembringelse af forandringsudsagn
  • At give information, uden at skabe modstand 
Hvem er temadagen for?

Temadagen er rettet mod fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske mennesker med talesprog, som de gerne vil kunne arbejde motiverende med. Grundlæggende viden om autisme er en fordel, men ikke en forudsætning.

Hvad får du ud af temadagen?

På temadagen får du en introduktion til metoden, så du kan anvende den og tilpasse den til autistiske borgere.

Form:

Forløbet består af én hel temadag og en halv opfølgningsdag. Vi veksler mellem teori og øvelser, og målet er, at alle ved kursets afslutning kan anvende værktøjerne i metoden. Opfølgningsdagen vil primært bestå af træning i samtaleværktøjerne.

Tidsramme:

1. dag varer 6,5 timer
2. dag (ca. en måned efter) varer 3,5 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os