Når dit autistiske barn flytter hjemmefra – Forbered dig godt og grib forandringen

Temadagens indhold:

Du har været vant til at hjælpe dit autistiske barn med rigtig mange dagligdags ting. Nu er “barnet” blevet voksen, og skal flytte – enten til et bosted eller i egen lejlighed. Det kan betyde en række udfordringer:

  • Du kan ikke længere følge med i, hvad der sker i hverdagen
  • Du er ikke længere den, der bliver spurgt først
  • Og måske har dit barn valgt, at du slet ikke bliver orienteret om, hvad der sker

At slippe ansvaret og vænne sig til de nye vilkår kræver nye måder at tænke på – ikke bare på flyttedagen, men længe før. På temadagen sætter vi fokus på:

  • Selvstændighedsgørelsen hos den unge
  • Rolleskiftet for forældre og pårørende
  • Inddragelse af nye samarbejdspartnere
  • Indefra-perspektiv: Vi får besøg af en autist, der vil fortælle om sine forberedelser og erfaringer i forbindelse med flytning til et botilbud og siden i egen lejlighed
Hvem er temadagen for?

Dagen henvender sig til forældre og pårørende til en ung med autisme, som inden for de kommende år skal flytte hjemmefra til et botilbud eller i egen lejlighed.

Hvad får du ud af temadagen?

På temadagen får du inspiration og guidning ift. de overvejelser, der er i overgangen, inden den unge flytter hjemmefra. Du får også mulighed for at møde forældre og pårørende, der er i samme situation.

Form:

Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Tidsramme:

Temadagen varer 6 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os