Observation og registrering af adfærd, der er svær at forstå

Temadagens indhold:

Selvom du (måske) har viden om autisme, så kan du opleve adfærd hos en borger, som kan være svær at forstå. En adfærd, som borgeren måske endda selv har ønsket støtte til at ændre. 

På temadagen underviser vi i metoder og redskaber, som kan hjælpe dig med at afdække, hvad der ligger bag adfærd og finde hypoteser på hvordan og hvorfor adfærden giver mening for borgeren.

Gennem observationer og registreringer får du et fagligt velfunderet og systematisk udgangspunkt for at forstå dét, der umiddelbart ikke giver mening – set fra et fagprofessionelt perspektiv. Metoderne kan også bruges i samarbejde med borgere, der har meget lidt eller intet sprog.

Ud fra videoklip og praksisnære cases får du trænet brugen af disse redskaber – både alene og i samarbejde med de øvrige deltagere på temadagen.

Hvem er temadagen for?

Temadagen forudsætter som sådan ikke et forudgående autismekendskab, men har du autismekendskab, er det kun en fordel.
Dagen er for dig, der i samarbejdet med autister, indimellem kan føle dig “ramt” af den adfærd, du møder, og som gerne vil have redskaber til at analysere, hvad der ligger til grund for adfærden.

Hvad får du ud af temadagen?

Du lærer på at anvende redskaber til at arbejde systematisk med adfærd, der kan være svær at forstå i samarbejdet med autister. Redskaberne kan minimere risikoen for at dine egne synsninger og tolkninger danner baggrund for indsatser i praksis. Redskaberne giver dig mulighed for at være mere fagligt bevidst, når du dokumenterer og argumenterer for indsatser i samarbejdet med borgere.

Form:

Vi veksler mellem teoretiske oplæg fra underviserne og rammesatte øvelser. Du får mulighed for at træne brugen af observationer og registreringer, så du nemmere vil kunne omsætte redskaberne direkte til din egen praksis.

Tidsramme:

Temadagen varer 6 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os