Rigiditet og motivation

Temadagens indhold:

Autistiske mennesker kan til tider synes rigide i deres tankegang. Rigiditeten kan komme til udtryk ved, at de siger nej til alle tilbud og invitationer. Det kan opleves svært at motivere dem til deltagelse –selv når det handler om ting, som de egentlig holder af.

På temadagen giver vi bud på, hvordan rigiditet kan forstås i lyset af autisme. Vi ser på, hvordan rigiditet kan mødes på en hensigtsmæssig måde og dykker ned i begrebet motivation og ser bl.a. på forskellen på at motivere en anden til noget og at tage afsæt i den andens motivationer.
Målet er at skabe en fagligt funderet nysgerrighed, som gør det muligt, at se bag om og bedre forstå den rigide adfærd. 

Hvem er temadagen for?

Temadagen er for fagprofessionelle, der har været på Autismepiloten, som gerne vil fastholde eller genopfriske redskaber og tilgange i egen praksis. Forudgående kendskab til autisme er en fordel, men det er ikke en forudsætning for at få udbytte af temadagen.

Hvad får du ud af temadagen?

Du får forskellige bud på, hvordan rigiditet kan forstås i lyset af autisme. Det giver dig mulighed for bedre at kunne forstå denne side af de autistiske mennesker, du samarbejder med.

Du bliver introduceret til motivationsundersøgelsen – et redskab som hjælper med at afdække både indre og ydre motivationer hos den enkelte – og afprøver den i praksis på dagen.

Form:

På temadagen veksler vi mellem oplæg, input fra jer og praksisøvelser. Hvis I har mulighed for at inddrage de autistiske mennesker, som I samarbejder med i motivationsundersøgelserne, vil det være en fordel, men vi kan også øve brugen af den uden deres deltagelse.

Tidsramme:

Temadagen varer 6 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os