Selv- og medbestemmelse i et medborgerskabs-perspektiv

Temadagens indhold:

På temadagen arbejder vi med Socialstyrelsens definitioner af selv- og medbestemmelse og indflydelse.

Vi ser på, hvad det konkret kræver i samarbejdet mellem autistiske borgere og fagprofessionelle, når målet er medborgerskab og størst mulig indflydelse på eget liv.

  • Hvilke rettigheder og forpligtelser har vi hver især?
  • Og hvad skal der konkret til, for at autistiske mennesker kan få mere indflydelse på eget liv?
Hvem er temadagen for?

Temadagen henvender sig primært til fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske borgere – f.eks. i bostøttefunktioner eller i forskellige typer beskæftigelsestilbud. Fagprofessionelle med andre jobfunktioner er selvfølgelig også velkommen. Temadagen forudsætter ikke forudgående autismekendskab.

Hvad får du ud af temadagen?

Temadagen giver dig viden om og inspiration til, hvordan du helt konkret kan understøtte autistiske borgere i at få og tage mere indflydelse i beslutninger, der vedrører deres eget liv.

Form:

Vi veksler mellem oplæg og korte praksisøvelser, hvor du som deltager, vil få mulighed for at arbejde med egen rolle og konkrete redskaber, der understøtter borgerens selv- og medbestemmelse.

Tidsramme:

Temadagen varer 6 timer

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at købe et af vores oplæg eller temadage, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os