Til dig, som har grundlæggende viden om autisme på skoleområdet

Beskrivelse og indhold: Sådan kan du støtte den autistiske elev: Pædagogiske redskaber i skolen

Sådan kan du støtte den autistiske elev: Pædagogiske redskaber i skolen

Indhold

Tidsramme:
Oplægget varer 3.5 – 5 timer

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for nogle autistiske elever. For mange autistiske børn og unge ligger der nogle vanskeligheder bag adfærden, som kalder på nogle konkrete og visuelle redskaber.

Oplægget sætter fokus på konkrete redskaber; rammesættende såvel som støttende ind i tanker og forståelser.

  • Hvorfor bruger vi redskaber i skolen?
  • Hvad er det de kan?
  • På hvilke områder kan de støtte og kompensere for nogle af det udfordringer eleverne har?

Temaer:

  • Strukturerede metoder, der hjælper dig i planlægning og strukturering ift. at styre eleverne ind i et læringsarbejde
  • Kognitive metoder som er støttende ift. at få indsigt i hvordan eleven tænker, oplever og forstår – samt metoder, der støtter eleven i læringsarbejde, hvor eleven indgår i sociale sammenhænge.

Hvem er oplægget for?

Fagprofessionelle medarbejdere på skoleområdet.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får kendskab til redskaber, der støtter dine elever i den daglige skolegang, og du bliver klogere på hvilke områder de enkelte redskaber kompenserer og derfor frigiver energi til det, det handler om – læringen.

Form:

Dagen er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppesnak og praktiske øvelser, så du får sat dagens nye viden i spil.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os