Til dig, som har begrænset eller ingen viden om autisme på skoleområdet

Forstå den autistiske elev: grundlæggende autismeforståelse – skoleområdet

Beskrivelse og indhold: Forstå den autistiske elev: Grundlæggende autismeforståelse

Indhold:

Tidsramme:
Oplægget varer 3.5 timer

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for nogle autistiske elever. Det kan ske, når vi mangler viden om autistiske elevers anderledes måde at være i verden på ift. tænkning, oplevelse og sansning.
Denne viden er vigtig, når man skal forstå måden hvorpå, eleverne kommunikerer og indgår i sociale sammenhænge, hvilket en skoledag er fyldt af.

Temaer:

  • Triaden og diagnosekriterier: Hvad er autisme?
  • Forklaringsmodeller: Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd?

Hvem er oplægget for?

Fagprofessionelle medarbejdere på skoleområdet. Forudsætter ikke forudgående viden om autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får viden om, hvad autisme er og hvilke modeller vi kan bruge til at forklare den adfærd, du kan møde hos autistiske elever.

Form:

Oplægget er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppesnak og praktiske øvelser, så du får dagens nye viden sat i spil.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os